zaterdag, 19 oktober 2019

Vrouw bang voor bevalling

Vrouwen zijn bang voor een natuurlijke bevalling. Zij kiezen daarom voor een keizersnee. Gynaecologen krijgen vaker het verzoek van vrouwen, om ook zonder medische reden, via een keizerssnee de baby te halen.

Het gaat daarbij niet om enorme aantallen, zegt Jan Nijhuis, hoogleraar verloskunde en voorzitter van gynaecologenvereniging NVOG, in de krant. "Maar de trend is een feit." De hoogleraar is daar niet verbaasd over. "Er is bijvoorbeeld veel meer informatie over risico's van natuurlijke bevalling na een keizersnede. Vrouwen lezen over incontinentie na een paar bevallingen."
Ook vragen vrouwen vaker om pijnstillers tijdens de bevalling, zegt Nijhuis. "Het stijgende aantal verzoeken om een keizersnee zonder medische reden past in die trend." Nijhuis is niet tegen een keizersnee op verzoek. "Het gaat erom dat de gynaecoloog respectvol omgaat met de vraag en kijkt wat erachter zit. Geen enkele vrouwenarts zal zo'n verzoek klakkeloos inwilligen."

Een gynaecoloog van het Leids Universitair Medisch Centrum verklaart in het Algemeen Dagblad moeite te hebben met de trend. "Het ziekenhuis is geen warenhuis waar je even een keizersnee gaat halen. Het is een forse operatie, met extra bloedverlies en mogelijk complicaties." In het buitenland zou de 'keizersnee op bestelling' al langer gebruikelijk zijn. In Brazilië en Argentinië krijgen vrouwen uit de hogere sociaal-economische klassen volgens de krant nog zelden een kind via natuurlijke bevalling. De Leidse gynaecoloog vreest niet dat het in Nederland dezelfde kant op gaat.

 

Bron(nen):