woensdag, 17 augustus 2022

Minder beweging in onprettige woonwijk

Wie in een onprettige of onveilige wijk woont, is vaak veel minder actief dan wie in een fijne omgeving woont.

Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek naar het verband tussen de wijk waar iemand woont en de lichaamsbeweging die diegene heeft. De deelnemers aan het onderzoek droegen een stappenteller bij zich en moesten aangeven of zij aan sport deden.

Mensen die in achterstandswijken wonen, blijken minder actief te zijn. Zij zijn meer binnenshuis te vinden dan mensen die in prettiger wijken wonen. Een groot percentage gaf aan 's avonds liever niet meer de deur uit te gaan omdat zij zich niet veilig voelt.

Volgens de onderzoekers moet de veiligheid van de wijk mee worden genomen bij activiteitenprogramma's; alleen dan zijn bewoners van achterstandswijken in beweging te krijgen. Factoren als 'geen geld om te sporten' zijn in dit onderzoek niet meegenomen.
 

Bron(nen):