woensdag, 28 oktober 2020

Speciaal lesprogramma voorkomt overgewicht

Jongeren gaan gezonder leven als er op school speciale lessen worden aangeboden en als er extra mogelijkheden zijn voor sport en bewegen.

Ook het aanpassen van het aanbod in de schoolkantine helpt goed. Dit is de uitkomst van het onderzoek van Amika Singh, onderzoeker Sociale Geneeskunde.

Aan het onderzoek werkten 1.100 VMBO-scholieren mee. Door ze bloot te stellen aan meer sport, speciale lessen en gezonder eten in de kantine dronken de deelnemers een kwart minder frisdrank per dag.

DOiT
Het programma van de onderzoekster heet DOiT en is gericht op gedragsverandering bij jongeren: minder frisdrank drinken, minder snoepen en snacken, minder tv kijken en meer bewegen. Op doit-project.com kunnen jongeren hun kennis testen, recepten uitwisselen en krijgen ze advies.

Jongeren die het programma volgden waren na deelname minder dik dan de groep die niet mee deed. Opmerkelijk is dat na acht maanden het programma een positief effect had, maar dat daarna de invloed geleidelijk terug liep. De onderzoekster concludeert dan ook dat scholen dit soort programma's moeten gaan invoeren om op langere termijn dikmakend gedrag af te leren.

Trefwoorden:
Bron(nen):