donderdag, 19 mei 2022

Toegenomen consumptie oorzaak obesitas

De toename van het aantal mensen met ernstig overgewicht (obesitas) komt niet door een minder actieve leefstijl, zoals algemeen aangenomen, maar door een toegenomen consumptie. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht en de Universiteit van Aberdeen in Schotland.

Op dit moment kampt ruim 20 procent van de Amerikaanse en Engelse bevolking met obesitas. En 30 tot 40 procent met overgewicht. Ze eten meer dan ze verbruiken.

Toegenomen consumptie
Volgens Klaas Westerterp, hoogleraar Humane Energetica in Maastricht en co-auteur van het wetenschappelijke artikel dat deze week verschijnt in het International Journal of Obesity, wijst alles erop dat de huidige obesitas-epidemie vooral wordt veroorzaakt door een toegenomen consumptie.

De onderzoekers stellen dat het te veel aan energie wordt opgeslagen als vet. Maar de vraag of dat komt door een afname van de lichamelijke activiteit of een te hoge voedselconsumptie vormt een discussiepunt in de wetenschap.

Sommigen pleiten dat de huidige samenleving, met auto's, computers, televisie en dergelijke mensen minder aanzet tot bewegen dan vroeger. Maar dit onderzoek haalt die visie onderuit.

Trefwoorden: