zondag, 22 mei 2022

Hersengrootte baby voorspelt ontwikkeling

Het volume van hersenen van zes weken oude baby's is gerelateerd aan de emotionele, gedragsmatige en motorische ontwikkeling. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Sabine Roza aan het Erasmus MC.

Het hersenvolume dient als een maat voor latere hersenontwikkeling. In de toekomst is het misschien zelfs mogelijk om op basis van het hersenvolume het risico op psychiatrische ziektes, zoals ADHD, autisme en schizofrenie, in kaart te brengen.

Roza voerde haar onderzoek uit binnen het Rotterdamse Generation R-project. Daarbij worden bijna 10.000 kinderen gevolgd vanaf twaalf weken zwangerschap. Bij 778 van deze baby's werd bij zes weken na de geboorte bovendien een driedimensionale echo van de hersenen gemaakt, om het volume van de hersenstructuren te meten.

Afwijking is voorspellend
Op basis van deze metingen blijkt het hersenvolume van kinderen van zes weken een maat te zijn voor de rijping van de hersenen. Roza koppelde de volumemetingen vervolgens aan de gedragsmatige en motorische ontwikkeling van het kind tot achttien maanden.

Zij vond dat een sterke afwijking van het gemiddelde volume, zowel naar boven als naar beneden, voorspellend was voor negatieve gedragsmatige en motorische uitkomsten.

Bron(nen):