vrijdag, 14 mei 2021

Vieze lucht verlaagt IQ van kinderen

Kinderen uit wijken waar veel luchtvervuiling is, scoren lager op intelligentietests dan kinderen uit schone wijken. Het effect van vervuilde lucht is vergelijkbaar met een moeder die gedurende de zwangerschap tien sigaretten per dag rookt.

Dat vieze lucht inademen slecht is voor de gezondheid was al langer bekend. Nu blijkt het ook nog een groot effect op de ontwikkeling van de hersenen te hebben. Hoe meer uitlaatgassen de kinderen inademen, hoe lager hun intelligentie. Ook hun geheugen en taalvaardigheid is slechter dan die van kinderen die vooral schone lucht inademen.

Het onderzoek is door de universiteit Harvard uitgevoerd in Boston. Hiervoor zijn ruim tweehonderd kinderen van ongeveer 10 jaar oud getest op intelligentie, geheugen en taal. De uitkomsten werden gekoppeld aan de hoeveelheid uitlaatgassen in de woonwijk van de kinderen. Er werd hierbij gecorrigeerd voor andere factoren die ook van invloed zijn, zoals het opleidingsniveau van de ouders.

Of uitlaatgassen ook negatieve effecten hebben op de hersenen van volwassenen is niet bekend.

Bron(nen):