dinsdag, 24 mei 2022

De belastingaangifte: zorgkosten aftrekken

Er zijn nog steeds aftrekposten

Hoewel het er steeds minder worden, zijn er nog wel degelijk een aantal aftrekposten te vinden. Waar moet je op letten bij het aftrekken van zorgkosten?

De jaarlijkse belastingaangifte zorgt bij veel mensen voor stress. Want wat kun je nu nog wel en wat niet meer aftrekken?

Bij de aftrekpost voor zorgkosten door ziekte of invaliditeit moet je aan verschillende voorwaarden voldoen. Ten eerste: alleen uitgaven van en voor de volgende personen zijn aftrekbaar: de belastingplichtige, de partner, de kinderen jonger dan 27 jaar, thuiswonende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder, en de bij belastingplichtige inwonende zorgafhankelijke ouders, broers en zusters.

Daarnaast geldt: het zijn kosten waarvoor geen vergoeding wordt gekregen, en waarvoor je geen recht op een vergoeding hebt van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering, de werkgever of de bijzondere bijstand. Kosten die onder een verplicht of vrijwillig eigen risico vallen, zijn niet aftrekbaar. Het zijn kosten waardoor de drempel wordt overschreden. Deze drempel bestaat uit verschillende percentages en is ­afhankelijk van het inkomen.

Specifieke zorgkosten verhogen
Je mag het bedrag van de uitgaven voor specifieke zorgkosten verhogen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Je kunt de kosten verhogen met 113 procent als je aan het begin van het jaar 65 jaar of ouder bent én als jouw drempel­inkomen over 2011 niet hoger is dan € 33.485. Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek. Ben je jonger dan 65 jaar? Dan is de verhoging 40 procent.

Let op: de verhoging geldt niet voor geneeskundige en heelkundige hulp en voor reiskosten in verband met ziekenbezoek. Kosten die je niet vergoed krijgt omdat je geen basiszorgverzekering hebt afgesloten, zijn niet aftrekbaar.

Goed om te weten
Krijg je een tegemoetkoming via het CAK (Centraal Administratiekantoor) voor kosten die je maakt als chronisch zieke of gehandicapte? Dit is geen 'vergoeding' en daarom hoef je de aftrek niet te verlagen met deze tegemoetkoming. Dit geldt ook als je een tegemoetkoming krijgt van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) als je arbeids­ongeschikt bent.

Opvoeren als aftrekpost
De volgende specifieke ­zorgkosten mag je opvoeren als aftrekpost:

• Geneeskundige en heelkundige hulp. Daaronder vallen kosten voor de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of specialist. Let op: uitgezonderd zijn ooglaserbehandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen.
• Verpleging in een ziekenhuis of een andere verpleeginstelling.
• Paramedische behandelingen door (of op voorschrift en onder begeleiding van) een arts, zoals acupunctuur, revalidatie, logopedie of homeopathie.
• Vervoer op doktersvoorschrift.
• Verstrekte farmaceutische hulpmiddelen.
• Andere hulpmiddelen. Uitgezonderd zijn brillen, contactlenzen en overige hulpmiddelen voor het gezichtsvermogen.
• Extra gezinshulp voor zover meer dan een drempel.
• Extra kosten voor dieet die zijn voorgeschreven in een dieetverklaring die is afgegeven door arts of diëtist (forfaitaire bedragen).
• Extra kleding en beddengoed en daarmee samenhangende extra uitgaven (forfaitaire bedragen).
• Bepaalde verbouwingen aan de woning.
• Reizen wegens regelmatig ziekenbezoek. Met de auto € 0,19 per km. Met ander vervoer (bijvoorbeeld openbaar vervoer) de werkelijke kosten.

 

Bron(nen):
Trefwoorden: