donderdag, 19 mei 2022

Is vervoer van en naar het ziekenhuis aftrekbaar?

De deskundige legt uit

De belastingaangifte moet binnenkort de deur weer uit. Hoe zit dat eigenlijk met de aftrekposten. Kun je reiskosten naar het ziekenhuis van het inkomen aftrekken?

"Mijn vader van 92 jaar ligt langdurig in het ziekenhuis. Omdat mijn moeder niet meer durft te rijden is ze op mij aangewezen. Ik haal haar dagelijks op en breng haar naar het ziekenhuis en daarna weer thuis. Dagelijks rijd ik dan ook circa 80 kilometer extra. Kan ik deze reiskosten nu als zorgkosten van mijn inkomen aftrekken?"
M. Opmeer, Amsterdam

Nee, dat zal helaas niet gaan. Er wordt namelijk niet voldaan aan het wettelijke vereiste dat je bij aanvang van de ziekte een gezamenlijke huishouding hebt gevoerd met de zieke persoon. Je kunt zorgkosten slechts aftrekken voor jezelf en een eventuele fiscale partner. Zijn er nog andere personen die tot jouw huishouden behoren en maken zij ook kosten die jij betaalt? Dan mag je deze kosten ook aftrekken als het om de volgende personen gaat:

• Je kinderen, mits deze jonger zijn dan 27;
• Ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder waarmee je in gezinsverband woont; iemand is ernstig gehandicapt als hij of zij aanspraak kan maken op opname in een AWBZ-instelling;
• Ouders, broers of zussen die bij jou in huis wonen en afhankelijk zijn van jouw zorg.

Worden de kosten vergoed? In dat geval mag je slechts dat deel aftrekken dat niet wordt vergoed. Het bedrag van het eigen risico is niet aftrekbaar. Verder mag je de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin je die kosten hebt gemaakt.

Bron(nen):
Trefwoorden: