maandag, 27 juni 2022

Meer bewegen voor betere concentratie

Jongeren die regelmatig voldoende bewegen, kunnen zich beter concentreren op school en presteren beter op taken die aandacht en concentratie vereisen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Martin van Dijk onder 440 leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Fysiek actieve adolescenten presteren beter op taken die concentratie en aandacht vragen. Dit vertaalt zich echter niet altijd in hogere schoolcijfers. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat jongeren die veel tijd besteden aan beweging, minder tijd investeren in hun huiswerk.

Minder beweging

Uit het promotieonderzoek blijkt ook dat jongeren beduidend minder (20 procent) gaan bewegen nĂ¡ het eerste jaar van het voortgezet onderwijs en over het algemeen bewegen ze in het weekend veel minder dan doordeweeks.

Een belangrijke bewegingsactiviteit is het fietsen of lopen naar school. Deze activiteit is een zeer belangrijk deel (28 procent) van de wekelijkse beweging van jongeren. Daarnaast toont Van Dijk aan dat meisjes die lopend of fietsend naar school gaan, beter presteren op complexe cognitieve taken dan meisjes die met de auto naar school gaan of worden gebracht. Bij jongens was er geen verschil meetbaar.

Onderzoek

De onderzoeker heeft het beweeggedrag objectief gemeten: 440 leerlingen van het eerste en derde jaar voortgezet onderwijs hebben een week lang, 24 uur per dag, een bewegingsmeter gedragen. Die bewegingsmeter registreerde hun bewegingen, zoals lopen of fietsen. Een jaar later werd dit herhaald.

Ook moesten de leerlingen een aantal cognitieve taken uitvoeren en heeft de onderzoeker de schoolcijfers van de leerlingen ontvangen. Er is vervolgens gekeken naar het verband tussen de hoeveelheid beweging en de score op de cognitieve taken en de schoolcijfers.

Actiever bewegen

Van Dijk pleit ervoor dat jongeren worden gestimuleerd om te (blijven) bewegen. Volgens hem zouden scholen bijvoorbeeld meer gymlessen kunnen inroosteren, beweging kunnen stimuleren tijdens de pauzes of tussenuren, en actief forenzen naar school kunnen stimuleren.

Martin van Dijk verdedigt zijn proefschrift vrijdag 4 september 2015.

Bron(nen):
  • Open Universiteit