Gezondheidsnet.nl maakt gebruik van cookies: functioneel, om instellingen en voorkeuren te onthouden, voor beter en eenvoudiger navigeren en inloggen; analytisch, om bezoeken bij te houden en te bestuderen; voor commerciële doeleinden, om bij te houden hoe vaak bepaalde advertenties zijn getoond en geklikt; voor targeting doeleinden, om advertenties op uw interesses te kunnen aanpassen en zodat andere sites ook gerichte advertenties kunnen tonen. Door hiernaast op akkoord te klikken, of door gebruik te blijven maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Akkoord
dinsdag, 30 mei 2017

Dipidolor®

Met of zonder recept?

Recept-medicijn

 • Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).
 • Registratiejaar

 • 1981
 • Werkzame stof

 • Piritramide
 • Geneesmiddelgroep

 • Sterke pijnstillers (= opioïden)
 • Andere namen

 • Geen
 • Samenstelling

 • Injectievloeistof, ampul 2 ml: 10 mg piritramide per ml
 • Fabrikant/leverancier

 • Janssen-Cilag BV
 • Wanneer gebruiken?

  Toepassingen (= indicaties) o.a.

 • Hevige pijn, vóór (= pre-operatief), tijdens en/of ná (= post-operatief) een operatie
 • Algemeen

 • Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.
 • Wanneer niet gebruiken?

  Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

 • Ademhalingsdepressie, acute
 • Astma (= asthma bronchiale)
 • Bewusteloosheid (= coma)
 • Blauwe huid en slijmvliezen (= cyanose)
 • Convulsieve aandoeningen (convulsie = spierschok)
 • Darmverlamming (= ileus)
 • Delirium tremens, ten gevolge van overmatig alcoholgebruik
 • Galkolieken na galweg-operaties
 • Hersenbeschadiging (= hersentrauma)
 • Hersendruk (= intracraniale druk), verhoogde
 • Longaandoeningen, bepaalde (chronisch-obstructieve)
 • Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen
 • Spierschokken (convulsieve)
 • Algemeen

 • Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voork¢men dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.
 • Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.
 • Zwangerschap & borstvoeding

  Zwangerschap

 • Op grond van de werking kan schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet worden uitgesloten.
 • Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap en/of de bevalling (tenzij de arts anders voorschrijft).
 • Borstvoeding

 • De werkzame stof gaat over in de moedermelk.
 • Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.
 • Algemeen

 • Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.
 • Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
  Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .
 • Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voork¢men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
 • Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.
 • Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.
 • Verkeer, werk & sport

 • Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, sufheid en/of gezichtsstoornissen veroorzaken en een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
  Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, hinder ondervinden.
 • Algemeen

 • Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.
 • Hoe werkt het?

  Werking

 • Dit medicijn heeft een sterk pijnstillende (= analgetische) werking.
 • De snelheid (2-15 min) en duur (4-6 uur) van de werking zijn afhankelijk van de wijze van toediening en de hoogte van de dosering.
 • Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.
 • Algemeen

 • Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.
 • Bijwerkingen

  Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

 • Ademhalingsdepressie
 • Allergische huidreacties
 • Afhankelijkheid, lichamelijk (= gewenning) en psychisch (= verslaving); bij langdurig gebruik
 • Bloeddrukverlaging, bij opstaan (= orthostatische hypotensie)
 • Braken
 • Droge mond
 • Dubbelzien
 • Duizeligheid, vooral bij opstaan
 • Galweg-kolieken
 • Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)
 • Huidreacties (o.a. bultjes, jeuk)
 • Misselijkheid
 • Nachtmerries, vooral bij ouderen
 • Pupilvernauwing (= miosis)
 • Stemmingsveranderingen
 • Sufheid
 • Urine, ophouden (= urine-retentie)
 • Urine-productie, verminderde
 • Verstopping (= obstipatie)
 • Waanvoorstellingen (= hallucinaties), vooral bij ouderen
 • Zweten
 • Algemeen

 • Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.
 • Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
  (1) een bijwerking van dit medicijn
  (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
  (3) overgevoeligheid voor dit medicijn
  (4) een allergische reactie op dit medicijn.
 • De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen. Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.
 • Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
 • Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
 • Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal \'bekende\' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.
 • Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.
 • Wisselwerkingen

  Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

 • Alcohol
 • Medicijnen met een dempende werking op het centrale zenuwstelsel, o.a. narcose-middelen (= anaesthetica), antipsychotica, angstdempende middelen (= anxiolytica), kalmerende middelen (= sedativa), slaapmiddelen (= hypnotica)
 • Algemeen

 • Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voork¢men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.
 • Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.
 • Hoe te gebruiken?

  Gebruik

 • Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.
 • Hoe te bewaren?

  Bewaren

 • Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.
 • Algemeen

 • Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .
 • De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).
 • Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.
 • De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.
 • Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.
 • Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.
 • Medicatietrouw

 • Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.
 • Medicatiebegeleiding

 • Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.
 • Vergoeding of zelf betalen?

  Vergoeding

 • Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .
 • Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.
 • Meer informatie

  Andere informatiebronnen

 • Bijsluiter bij Dipidolor®
 • Algemeen

 • U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.
 • Bijzonderheden

 • Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.
 • Overdosering

  Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

 • Ademhalingsvermindering (-depressie), verminderde geestelijke functies (depressie van het centrale zenuwstelsel), bewusteloosheid (coma), daling van de lichaamstemperatuur (hypothermie), verminderde hartslag (bradycardie), bloeddrukverlaging (hypotensie), shock