Gezondheidsnet.nl maakt gebruik van cookies: functioneel, om instellingen en voorkeuren te onthouden, voor beter en eenvoudiger navigeren en inloggen; analytisch, om bezoeken bij te houden en te bestuderen; voor commerciële doeleinden, om bij te houden hoe vaak bepaalde advertenties zijn getoond en geklikt; voor targeting doeleinden, om advertenties op uw interesses te kunnen aanpassen en zodat andere sites ook gerichte advertenties kunnen tonen. Door hiernaast op akkoord te klikken, of door gebruik te blijven maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Akkoord
zaterdag, 19 augustus 2017

Kaliumchloride Infuus

Met of zonder recept?

Recept-medicijn

 • Dit medicijn is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).
 • Werkzame stof

 • Kaliumchloride
 • Geneesmiddelgroep

 • Middelen bij water-/elektrolyt-huishoudingsstoornissen
 • Andere namen

 • Geen
 • Samenstelling

 • Concentraten voor infusievloeistof, ampul 10 ml: 74,6 mg, 149 mg 100 mg of 150 mg kalium per ml
 • Fabrikant/leverancier

 • Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.
 • Fresenius Kabi Nederland B.V.
  RVG 51672
  RVG 56077-8
 • Centrafarm Services BV
  RVG 55104
  RVG 55206
 • B. Braun Melsungen AG (Melsungen)
  RVG 55986-7
  RVG 56470
 • Wanneer gebruiken?

  Toepassingen (= indicaties) o.a.

 • Kalium-tekort (= kaliumdeficiëntie)
 • Algemeen

 • Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.
 • Wanneer niet gebruiken?

  Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a

 • Bijnierschorsfunctie, verminderd; wanneer onbehandeld
 • Kaliumgehalte van bloed, te hoog (= hyperkaliëmie)
 • Maagdarm-verstopping (= obstructie)
 • Nierfunctie, ernstig verminderd (= ernstige nierinsufficiëntie)
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn
 • Uitdroging, plotselinge (= acute dehydratie)
 • Verzuring van het weefselvocht (= acidose) ten gevolge van stofwisselingsstoornis (= metabool)
 • Weefselbeschadiging, uitgebreide
 • Algemeen

 • Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkomendat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.
 • Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.
 • Zwangerschap & borstvoeding

  Zwangerschap

 • Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
 • Borstvoeding

 • Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.
 • Algemeen

 • Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.
 • Veel medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo via de moedermelk de baby. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .
 • Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
 • Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.
 • Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.
 • Verkeer, werk & sport

 • Dit middel heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie en concentratievermogen.
 • Algemeen

 • Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie- of concentratievermogen.
 • Hoe werkt het?

  Werking

 • Kalium is van groot belang voor (1) een normale elektrische prikkelvorming en geleiding over zenuwcellen (= neuronen) en hart- en skeletspieren, (2) de vocht- en elektrolytenbalans van het lichaam en (3) handhaving van het evenwicht.
 • Algemeen

 • Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.
 • Bijwerkingen

  Mogelijke bijwerkingen (o.a.):

 • Bloeddrukverlaging (= hypotensie), bij reeds verhoogd kaliumgehalte van het bloed t.g.v. bijvoorbeeld nier- of bijnierfunctie-vermindering
 • Gevoelswaarneming, verstoord (= paresthesie), bij reeds verhoogd kaliumgehalte van het bloed t.g.v. bijvoorbeeld nier- of bijnierfunctie-vermindering
 • Hartritme-stoornissen (= aritmieën), hartblokkade (= hartblock) en/of hartstilstand, bij reeds verhoogd kaliumgehalte van het bloed t.g.v. bijvoorbeeld nier- of bijnierfunctie-vermindering
 • Pijn en ontsteking (phlebitis) op de plaats van injectie
 • Spierzwakte en/of –verlamming, bij reeds verhoogd kaliumgehalte van het bloed t.g.v. bijvoorbeeld nier- of bijnierfunctie-vermindering
 • Algemeen

 • Meestal is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .
 • De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .
 • Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid of (4) een allergische reactie op dit medicijn.
 • Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
 • Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
 • Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.
 • Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.
 • Wisselwerkingen

  Wisselwerkingen (= interacties) o.a.

 • ACE-remmers
 • Heparine (diverse merknamen)
 • Indometacine (= Indocid®)
 • Mannitol
 • Meticilline
 • Oncolytica (= geneesmiddelen tegen kanker)
 • Plasmiddelen, kaliumsparende (thiazide-diuretica)
 • Suxamethonium
 • Algemeen

 • Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.
 • Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.
 • Hoe te gebruiken?

  Gebruiksaanwijzing

 • Dit middel moet door een arts of onder toezicht van een arts worden toegediend.
 • Algemeen

 • Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.
 • Hoe te bewaren?

  Bewaren

 • Het concentraat in de koelkast bewaren.
 • Algemeen

 • Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .
 • De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).
 • Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.
 • De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.
 • Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.
 • Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.
 • Medicatietrouw

  Correct gebruik van medicijnen

 • In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.
 • Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.
 • Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.
 • Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.
 • Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.
 • Zelf combineren van medicijnen

 • U moet nooit medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven zelf combineren met zelfzorg-medicijnen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.
 • Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.
 • Vertrouwen in de medicijnen

 • Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen inde medicijnen het gebruik vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).
 • Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.
 • Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.
 • Medicatiebegeleiding

 • Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.
 • Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.
 • Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u w‚l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.
 • Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.
 • Vergoeding of zelf betalen?

  Vergoeding

 • Dit medicijn wordt vergoed volgens de daarvoor geldende regels van uw zorgverzekeraar.
 • Algemeen

 • Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.
 • Meer informatie

  Andere informatiebronnen

 • Bijsluiter bij Kaliumchloride Infuus
 • Algemeen

 • U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.
 • Bijzonderheden

 • Geen
 • Overdosering

  Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

 • - ademhalingsproblemen
  - bloeddrukdaling (= hypotensie)
  - gevoelstoornissen (= paresthesieën)
  - hartritme-stoornissen (= aritmiën)
  - shock
  - spierschokken (= convulsies)
  - spierverlammingsverschijnselen