Gezondheidsnet.nl maakt gebruik van cookies: functioneel, om instellingen en voorkeuren te onthouden, voor beter en eenvoudiger navigeren en inloggen; analytisch, om bezoeken bij te houden en te bestuderen; voor commerciële doeleinden, om bij te houden hoe vaak bepaalde advertenties zijn getoond en geklikt; voor targeting doeleinden, om advertenties op uw interesses te kunnen aanpassen en zodat andere sites ook gerichte advertenties kunnen tonen. Door hiernaast op akkoord te klikken, of door gebruik te blijven maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Akkoord
vrijdag, 24 februari 2017

Serlain®

Met of zonder recept?

Recept-medicijn

 • Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).
 • Introductiejaar

 • 1994
 • Werkzame stof

 • Sertraline
 • Geneesmiddelgroep

 • Anti-depressiva
 • Andere namen

 • Besitran®
 • Zoloft®
 • Samenstelling

 • Tablet: 50 mg sertraline-hydrochloride
 • Fabrikant/leverancier

 • Pfizer NV (België)
 • Wanneer gebruiken?

  Toepassingen (= indicaties)

 • Depressie, vooral die met vitale kenmerken
 • Algemeen

 • Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.
 • Wanneer niet gebruiken?

  Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

 • Myocardinfarct (= hartinfarct), indien acuut
 • Overgevoeligheid of allergie voor een of meer van de stoffen in dit medicijn
 • Algemeen

 • Breng behalve uw eigen (huis)arts ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.
 • Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.
 • Zwangerschap & borstvoeding

  Zwangerschap

 • Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).
 • Borstvoeding

 • Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.
 • Algemeen

 • Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.
 • Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
  Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersvoorschrift .
 • Vertel behalve uw eigen (huis)arts ook een vervangende arts of medisch specialist als u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.
 • Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gaan gebruiken.
 • Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.
 • Verkeer, werk & sport

 • Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, gezichtsstoornissen en/of slaperigheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
  Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.
 • Algemeen

 • Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.
 • Hoe werkt het?

  Werking

 • De werkzame stof in dit medicijn heeft een gunstig effect op de werking van bepaalde hersenstoffen. Deze hersenstoffen (= neurotransmitters) spelen o.a. een belangrijke rol bij de hersenfuncties die onze stemming bepalen. Verstoring van de balans van deze stoffen kan depressie veroorzaken.
 • Algemeen

 • Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.
 • Bijwerkingen

  Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

 • Bevingen (= tremoren)
 • Braken
 • Diarree
 • Droge mond
 • Duizeligheid
 • Eetlust, verminderd (= anorexie)
 • Gezichtsstoornissen
 • Hoofdpijn
 • Kloppingen/bevingen (= palpitaties)
 • Misselijkheid
 • Moeheid
 • Opwinding (= agitatie)
 • Reactie- en concentratievermogen, verminderd
 • Seksuele stoornissen (vertraagde zaadlozing)
 • Slapeloosheid
 • Slaperigheid
 • Trillingen/bevingen (= tremoren)
 • Verstopping (= obstipatie)
 • Zweten (= transpireren), meer dan normaal
 • Algemeen

 • Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.
 • Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
  - een bijwerking van dit medicijn
  - wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
  - overgevoeligheid voor dit medicijn
  - een allergische reactie op dit medicijn.
 • De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen. Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.
 • Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal \'bekende\' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn, waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen opgemerkt en aangemeld zijn bij de daarvoor verantwoordelijke instanties.
 • Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
 • Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
 • Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.
 • Wisselwerkingen

  Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

 • Alcohol
 • Antidepressiva, bepaalde (MAO-remmers)
 • Medicijnen die in de lever door het enzym CYP2D6 worden omgezet.
 • 5HT-antagonisten (o.a. sumatriptan = Imigran®)
 • Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)
 • MAO-remmers
 • Sumatriptan (= Imigran) en andere 5HT-antagonisten
 • Tryptofaan
 • Warfarine
 • Algemeen

 • Vertel behalve uw eigen (huis)arts ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.
 • Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.
 • Hoe te gebruiken?

  Gebruik

 • Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.
 • De tablet(ten) heel doorslikken met een glas water.
 • Algemeen

 • Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.
 • Hoe te bewaren?

  Bewaren

 • In de originele verpakking bij kamertemperatuur.
 • Algemeen

 • Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .
 • De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).
 • Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals bijvoorbeeld douchecel of badkamer.
 • De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.
 • Overtollige medicijnen niet bewaren, niet aan anderen geven en niet in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt het restant het beste ter vernietiging terugbrengen naar de apotheek.
 • Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.
 • Medicatietrouw

  Correct gebruik van medicijnen

 • In de praktijk wordt méér dan 50% van alle antidepressiva niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van antidepressiva heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.
 • Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de klachten langer aanhouden dan nodig is, verergeren of later weer terugkeren (= recidiveren).
 • Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.
 • Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.
 • Zelf combineren van medicijnen

 • Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

 • Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.
 • Vertrouwen in de medicijnen

 • Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.
 • Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.
 • Medicatiebegeleiding

 • Gebruik dit medicijn nauwkeurig volgens voorschrift .
  Doe dat ook wanneer de werking u aanvankelijk tegenvalt of wanneer u (geringe) last denkt te hebben van één of meer van de bekende bijwerkingen (zie bijsluiter).
 • Het is normaal dat de werking pas na 2-4 weken merkbaar wordt. Vóór die tijd kunnen soms wel al bijwerkingen optreden. U moet in dat geval wél doorgaan met het gebruik van dit medicijn! Wanneer u (te) veel last heeft van bijwerkingen en wilt stoppen met het gebruik, moet u contact opnemen met uw arts.
 • Wanneer u een dosis vergeten bent, kunt u die alsnog innemen. De volgende dosis moet u dan de dag daarna weer innemen. Daarna gaat u volgens voorschrift door met het gebruik.
 • Dit medicijn moet na het verdwijnen van de depressie vaak nog lang worden gebruikt om de kans op terugkeer van de depressie te verkleinen. U moet dus niet stoppen met het gebruik als de depressieve klachten zijn verdwenen!
 • Wanneer u het gebruik van dit medicijn tijdelijk staakt kunnen zich vervelende bijverschijnselen voordoen (= afkick-verschijnselen). Vergeet dit medicijn daarom nooit mee te nemen wanneer u een weekendje weg, op zakenreis of met vakantie gaat.
 • Bij stoppen moet de dosering over een periode van 2-4 weken geleidelijk worden verminderd om onttrekkingsverschijnselen (o.a. angst, slaapproblemen, opwinding) te voorkómen. Raadpleeg altijd eerst uw huisarts, psychiater en/of psychotherapeut als u wilt stoppen met het gebruik van dit medicijn.
 • Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts en psychotherapeut. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.
 • Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.
 • Vergoeding of zelf betalen?

  Vergoeding

 • Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .
 • Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.
 • Meer informatie

  Andere informatiebronnen

 • Bijsluiter van Serlain®
 • Algemeen

 • U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.
 • Bijzonderheden

 • Geen
 • Overdosering

  Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

 • Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
  overdosering met dit medicijn.
  In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen optreden (zie aldaar).
 • Algemeen

 • Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.
 • Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een arts of naar het ziekenhuis toe gaat.
 • Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.