Gezondheidsnet.nl maakt gebruik van cookies: functioneel, om instellingen en voorkeuren te onthouden, voor beter en eenvoudiger navigeren en inloggen; analytisch, om bezoeken bij te houden en te bestuderen; voor commerciële doeleinden, om bij te houden hoe vaak bepaalde advertenties zijn getoond en geklikt; voor targeting doeleinden, om advertenties op uw interesses te kunnen aanpassen en zodat andere sites ook gerichte advertenties kunnen tonen. Door hiernaast op akkoord te klikken, of door gebruik te blijven maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Akkoord
dinsdag, 30 mei 2017

Strumazol®

Met of zonder recept?

Recept-medicijn

 • Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).
 • Werkzame stof

 • Thiamazol
 • Geneesmiddelgroep

 • Thyrostatica
 • Andere namen

 • Geen
 • Samenstelling

 • Tabletten: 10 mg en 30 mg thiamazol
 • Fabrikant/leverancier

 • Organon Nederland BV
 • Wanneer gebruiken?

  Toepassingen (= indicaties) o.a.

 • Hyper-thyreoïdie (= ziekte van Basedow = ziekte van Graves), behandeling en voorkómen (= preventie = profylaxe)
 • Algemeen

 • Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.
 • Wanneer niet gebruiken?

  Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a

 • Bloedbeeldverandering (agranulocytose) tijdens eerdere behandeling dit middel of een vergelijkbaar middel (= thio-ureum-derviaten)
 • Leverfunctiestoornissen, ernstige
 • Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor eenof meer van de bestanddelen
 • Algemeen

 • Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkomendat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.
 • Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.
 • Zwangerschap & borstvoeding

  Zwangerschap

 • Dit middel kan tijdens de zwangerschap schadelijk zijn voor de vrucht.
 • Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).
 • Borstvoeding

 • De werkzame stof gaat over in de moedermelk.
 • Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).
 • Algemeen

 • Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.
 • Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
  Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .
 • Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
 • Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.
 • Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.
 • Verkeer, werk & sport

 • Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

 • Algemeen

 • Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.
 • Hoe werkt het?

  Werking

 • Dit medicijn remt het enzym dat in de schildklier noodzakelijk is bij de vorming van schildklierhormonen (o.a. thyroxine).
 • De werking begint na enkele dagen tot weken. De werkingsduur van één tablet is ca. 24 uur.
 • Algemeen

 • Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.
 • Bijwerkingen

  Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

 • Allergische reacties (o.a. huiduitslag en jeuk)
 • Bloedbeeldveranderingen (agranulocytose, leukopenie)
 • Geelzucht (= icterus)
 • Gewrichtsontsteking (= artritis)
 • Gewrichtspijn (= artralgie)
 • Haaruitval (= alopecia)
 • Hoofdpijn
 • Leververgiftiging, eventueel met geelzucht
 • Maagdarmstoornissen
 • Ogen, uitpuilend (= exofthalmus)
 • Schildklierfunctie, te sterk verlaagd (= hypothyreoïdie)
 • Schildkliervergroting (= kropgezwel = struma)
 • Algemeen

 • Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.
 • Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.
 • De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen .
  Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.
 • Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
 • Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
 • Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal \'bekende\' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.
 • Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.
 • Wisselwerkingen

  Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

 • Medicijnen, vele andere; waaronder bloedstollingremmende middelen (= \'bloedverdunners\'= (= \'trombosemiddelen\' = orale anticoagulantia)
 • Algemeen

 • Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.
 • Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.
 • Hoe te gebruiken?

  Gebruik

 • Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.
 • De tabletten met ruim water innemen.
 • Algemeen

 • Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.
 • Hoe te bewaren?

  Bewaren

 • In de verpakking bij kamertemperatuur.
 • Algemeen

 • Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .
 • De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).
 • Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.
 • De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.
 • Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.
 • Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.
 • Medicatietrouw

  Correct gebruik van medicijnen

 • In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.
 • Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.
 • Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.
 • Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.
 • Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.
 • Zelf combineren van medicijnen

 • Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

 • Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.
 • Vertrouwen in de medicijnen

 • Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).
 • Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.
 • Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.
 • Medicatiebegeleiding

 • Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.
 • Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.
 • Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u w‚l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.
 • Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.
 • Vergoeding of zelf betalen?

  Vergoeding

 • Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .
 • Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.
 • Meer informatie

  Andere informatiebronnen

 • Bijsluiter bij Strumazol®
 • Algemeen

 • U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.
 • Bijzonderheden

 • Geen
 • Overdosering

  Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

 • Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
  In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).
 • Algemeen

 • Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.
 • Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.
 • Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.
 • Medicijngroepen