donderdag, 5 december 2019

Ozon en warmte leiden tot meer sterfte

Hoe hoger de concentratie ozon en hoe hoger de temperatuur, hoe meer mensen overlijden aan een hartaanval of beroerte.

Drie jaar lang onderzochten Amerikaanse onderzoekers ruim honderd miljoen inwoners uit het hele land. Ze keken naar hun gezondheidstoestand in de warmste maanden, naar de temperatuur en de hoeveelheid ozon in hun leefomgeving.

Op plekken waar veel ozon werd gemeten en het warmer was, stierven meer mensen aan een hartaanval of een beroerte. Steeg op die plaatsen de temperatuur, dan nam ook het aantal sterfgevallen toe. Waar de concentratie ozon het hoogst was en de temperatuur snel steeg, nam het aantal hartaanvallen en beroertes toe met 8 procent.

Volgens de onderzoekers beïnvloedt ozon de luchtwegen en het autonome zenuwstelsel, waardoor het lichaam gevoeliger wordt voor temperatuurswisselingen. 

Bron(nen):