donderdag, 17 oktober 2019

Scholieren vaak moe

Scholieren rapporteren opvallend vaak een grote vermoeidheid. Deze ernstige vermoeidheid komt veel meer bij meisjes voor dan bij jongens. Verrassend genoeg blijkt dit niet samen te hangen met een druk buitenschools leven, maar met angstige en depressieve gevoelens. Het onderzoek, uitgevoerd aan het UMC Utrecht, wordt maandag 5 juni 2006 gepubliceerd in Paediatrics.

Uit onderzoek onder 3460 scholieren tussen de 12-18 jaar bleek meer dan een vijfde van de meisjes ernstig vermoeid, in tegenstelling tot 6,5% van de jongens. Tot nu toe werd algemeen aangenomen dat vermoeidheid bij jongeren te wijten is alife style factoren, zoals een druk buitenschools leven, veel uitgaan, alcohol en feestjes. Uit het onderzoek van Maike ter Wolbeek, psycholoog-onderzoeker, komt echter naar voren dat ernstige vermoeidheid veel meer gerelateerd te zijn aan de mate van gerapporteerde angst en depressie. Dit gaat op voor zowel jongens als meisjes. Wel bleek dat jongeren die korter slapen en minder sporten meer last hebben van vermoeidheidsklachten.

Opvallend is dat de vermoeidheid bij meisjes tussen 12 en 18 jaar vrij sterk met leeftijd toeneemt en bij jongens vrijwel niet. Dit zou kunnen duiden op een rol van vrouwelijke geslachtshormonen, die sterk toenemen in die periode. De waarneming dat meisjes die op relatief jonge leeftijd waren gaan menstrueren, later meer vermoeidheid rapporteerden, past daar goed bij. De vraag is of blijvende vermoeidheid misschien een risicofactor is voor het ontwikkelen van het chronisch vermoeidheidssyndroom, wat veel meer bij vrouwen voorkomt.

Maike ter Wolbeek werkzaam in het UMC Utrecht en bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht heeft de graad van vermoeidheid onderzocht met behulp van een vragenlijst die ook wordt gebruikt voor het bepalen van de ernst van de vermoeidheid bij patiënten met het chronisch vermoeidheidsyndroom.