donderdag, 29 oktober 2020

Verband tandverlies en versneld verouderen

Als je op je zeventigste geen eigen tanden meer over hebt, kan dit er op wijzen dat je versneld verouderd. Er zou dan ook beter op de mondgezondheid van ouderen moeten worden gelet.

Deense wetenschappers hebben bij 573 ouderen van 70 jaar geteld hoeveel gezonde tanden ze nog hadden. Vervolgens werd de algehele gezondheid van de deelnemers na vijf, tien, vijftien en twintig jaar gecontroleerd. Er bleek een verband te zijn tussen de hoeveelheid tanden die ze nog hadden en hun gezondheid.

Meer dan 40 procent van de deelnemers had helemaal geen eigen tanden meer. Ouderen hadden een verhoogde kans op gezondheidsproblemen als zij nog maar weinig van hun eigen tanden bezaten. Zo hadden ze meer moeite met lopen en was er een grotere kans op sterfte.

De onderzoekers kunnen nog geen goede verklaring voor de resultaten geven. Het kan zijn dat een slechte mondgezondheid op een algehele slechte verzorging wijst. Maar verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat het verband precies inhoudt.

Bron(nen):