woensdag, 17 augustus 2022

Veel peuters al te dik door ongezond gedrag

Een op de zeven Nederlandse kinderen onder de 4 jaar is al te zwaar. Vooral in gezinnen met niet-westerse moeders, laagopgeleiden en moeders met een uitkering blijkt dit het geval.

In de gezinnen waar peuters al overgewicht hebben, blijkt vaak niet te worden ontbeten. Ook krijgen de kinderen zoete melkdrank als vervanger van melk; hierdoor krijgen zij teveel suiker binnen.

Dit blijkt uit onderzoek van jeugdarts Magda Boere-Boonekamp. Een op de vijf ouders gaf aan te weinig tijd te hebben om met hun kind naar buiten te gaan; tien procent van de peuters had zelfs al een tv op de eigen kamer. Ruim 22 procent van de peuters bepaalt zelf wanneer en hoe lang er tv wordt gekeken.

De onderzoekers vinden dat ouders er beter op moeten letten dat hun kind niet teveel tv kijkt of achter de computer zit. Ook jonge kinderen moeten voldoende bewegen en buiten spelen, vinden zij.

Trefwoorden:
Bron(nen):