vrijdag, 14 mei 2021

Langer verlof geen invloed op borstvoeding

De meeste moeders geven aan dat ze niet langer borstvoeding zouden geven als ze langer zwangerschapsverlof kregen. Dit blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van het tijdschrift MAMA.

De meeste moeders lijken zelf heel goed te weten hoe lang ze borstvoeding willen geven. Ze laten zich dan ook bijna niet beïnvloeden door hun omgeving.

Moeders willen vaak nog wel langer borstvoeding geven, maar 42 procent geeft aan voortijdig te stoppen omdat ze niet genoeg voeding had. Tweederde van de moeders die graag langer borstvoeding hadden gegeven, zouden dit dan ook alsnog niet doen als ze langer verlof kregen.

Geen schuldgevoel
85 procent van de vrouwen die geen borstvoeding gaf en 70 procent van de vrouwen die dit minder dan drie maanden deden, voelen zich hier niet schuldig over. Opmerkelijk is ook dat 70 procent van de vrouwen die geen borstvoeding heeft gegeven, aangeeft dat de partner haar niet heeft gesteund of gestimuleerd.

Minder dan een derde van de moeders die korter dan drie maanden hebben gevoed, voelden druk uit de omgeving om langer borstvoeding te geven. Dus met de 'borstvoedingsmaffia' lijkt het mee te vallen in Nederland.

Ten slotte geeft 82 procent van de borstvoeders aan dat ze toch niet voor de fles gekozen zou hebben, als flesvoeding even gezond zou zijn als borstvoeding.

Bron(nen):