Bijwerkingencentrum Lareb

Lareb
Lareb

Bijwerkingencentrum Lareb is het meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen, vaccins en gezondheidsproducten.

Bij Bijwerkingencentrum Lareb kun je meldingen doen van bijwerkingen en je laten informeren over bijwerkingen van geneesmiddelen, vaccins en andere gezondheidsproducten. Bijwerkingencentrum Lareb ontdekt nieuwe kennis over bijwerkingen door jouw ontvangen melding te bekijken. Waar nodig doet Lareb verder onderzoek naar alle meldingen. Hiervoor gebruikt Lareb alles wat er al bekend is over het geneesmiddel of vaccin. Bijvoorbeeld informatie uit andere meldingen en wetenschappelijk onderzoek. Ook volgt Lareb mensen voor langere tijd met vragenlijsten over geneesmiddelgebruik en vaccins.

Bijwerking melden via meldformulier
Iedereen kan vermoedens van bijwerkingen melden via de website. Je kunt een bijwerking melden via het meldformulier voor vaccins of het meldformulier voor geneesmiddelen. Een team van experts bekijkt dan jouw melding. Als er iets bijzonders voor komt in het type melding of een bepaalde hoeveelheid meldingen, dan doen de experts van Lareb verder onderzoek. Zo doen zij nieuwe kennis op over bijwerkingen.