Pijn op de borst bij kinderen

Niet alleen klachten door hartproblemen

Getty Images

Pijn op de borst komt, hoewel dat niet zo bekend is, ook bij kinderen regelmatig voor. Omdat het bij ouderen een aanwijzing kan zijn voor een onvoldoende doorbloeding van de hartspier leidt deze klacht bij ouders altijd tot ongerustheid.

Gelukkig wordt pijn op de borst bij kinderen maar heel weinig veroorzaakt door een hartziekte. Er zijn veel mogelijke dingen waardoor deze pijn op de borst wél veroorzaakt kan worden. Allerlei organen en lichaamsdelen kunnen hier betrokken bij zijn.

Specifiek

Een arts kan pas beoordelen wat de pijn op de borst inhoudt als hij precies weet wat de klacht is. Als je met je kind naar het spreekuur gaat is het daarom erg belangrijk om goed te kunnen vertellen onder welke omstandigheden de pijn is ontstaan of wanneer het voorkomt.

Ontstaat de pijn bij inspanning, of wordt de pijn vergezeld door zuurbranden? In het eerste geval staat het hart nog steeds centraal. In het tweede geval kan een terugloop van zuur uit de maag naar de slokdarm een grotere rol spelen.

Inspanning

Als je kind alleen pijn op de borst heeft tijdens inspanning en verder nooit, dan is dat vreemd en is verder specialistisch onderzoek op zijn plaats. Het kan dan zijn dat er een afwijking in de kransslagspier of in de hartspier zelf zit.

Klaplong

Treedt de pijn plotseling en heftig op? En gebeurt dat aan één kant van de borst? Dan kan dit een teken zijn van een klaplong, met een medische term ook wel pneumothorax genoemd. Je kind voelt niet alleen pijn, maar is daarbij ook vaak kortademig.

Ziekte van Tietze

Als de pijn duidelijk op één plaats ligt en het zeer doet als je op het betreffende gebied drukt, is het mogelijk dat er een afwijking zit op de overgang van het ribkraakbeen naar het bot.

Oorzaken

De oorzaken van pijn op de borst bij kinderen zijn dus erg uiteenlopend. In de onderstaande alinea’s worden de oorzaken in zes onderdelen verdeeld:

1. Geen verklaring

Hoewel er altijd een reden achter de pijn zit, is – ook na goed onderzoek – soms vreemd genoeg geen verklaring voor de pijn op de borst te geven. Na een tijdje zakken dit soort pijnklachten af en verdwijnen uiteindelijk in zijn geheel. Het kan zijn dat je kind op een verkeerde manier ademt. Dit veroorzaakt dan spierpijn en pijn op de borst.

2. Afwijkingen aan skelet en spieren

Bij het syndroom van Tietze is de aanhechting van het ribkraakbeen aan het borstbeen erg pijnlijk. Soms is deze plaats iets gezwollen. Als je op deze plek drukt, doet het zeer. Verder kan pijn ontstaan door vaak hoesten of overbelasting van de wand van de borstkas tijdens het sporten.

3. Psychologisch

Als kinderen erg gespannen of angstig zijn kunnen zij pijn op de borst voelen. Net als volwassenen zijn er ook kinderen die zich om alles wat zij voelen druk maken en de onverschilligheid missen om hetgeen wat zij zo af en toe voelen, ook eens weg te wuiven.

4. Maagdarmkanaal

De meest voorkomende oorzaak vanuit het maagdarmkanaal is de terugloop van maagzuur naar de slokdarm. De medische term hiervoor is reflux. Hierdoor ontstaat er een irritatie van het laatste stuk van de slokdarm, bij de maag. Dit wordt ook als pijn in de borst gevoeld. Een andere (meer zeldzame) oorzaak is de aanwezigheid van een vreemd voorwerp, zoals bijvoorbeeld een muntstuk, dat in de slokdarm is blijven steken.

5. Hart

Er zijn oorzaken bekend voor pijn op de borst bij kinderen. Kinderen met aangeboren hartziekten, kinderen die een hartoperatie hebben ondergaan of kinderen die de ziekte van Kawasaki hebben gehad, kunnen deze klacht ervaren. Bij de ziekte van Kawasaki wordt de pijn veroorzaakt door afwijkingen aan de kransslagaderen.

Er zijn enkele hartritmestoornissen die aanleiding geven tot pijnklachten op de borst. Meestal hebben kinderen dan een heel snelle hartslag. Het hart klopt dan zo snel, dat je het aantal slagen niet meer kunt tellen.

6. Longen

Ook na een doorgemaakte longontsteking of na bronchitis kan er soms nog pijn op de borst blijven bestaan.

7. Spiertjes en zenuwen

Pijn op de borst is een van de meest voorkomende redenen om een kind naar een kindercardioloog te verwijzen. Toch vinden de artsen eigenlijk nooit iets aan het hart als het kind van tevoren gezond was. De borstkas en de spiertjes en zenuwen die daar zitten, zijn gevoelig voor allerlei invloeden. Vermoedelijk komt de pijn daar vaak vandaan. Met het hart heeft het dan niets te maken.

Onderzoek

Ieder kind met pijn op de borst heeft recht op een uitvoerig lichamelijk onderzoek. Er wordt dan met name gekeken naar de bloeddruk, het hart en de bloedvaten. Ook zal de huisarts op de borstkas drukken om te kijken of dit hier en daar pijnlijk is.

Als je kind eerder een hartziekte heeft doorgemaakt, of nog onder behandeling is van een kinder(arts)cardioloog, geef dan altijd de klachten door aan de specialist.

Behandeling

Voor eenvoudige pijn op de borst is geen behandeling nodig. De pijn trekt bijna altijd snel weer weg. Als je kind een intensieve sport beoefend, is het soms verstandig om tijdelijk wat kalmer aan te doen. Misschien is er sprake van overbelasting.

Als je kind pijn heeft, mag je pijnstilling geven.

Dit artikel is goedgekeurd door Carole Lasham, algemeen kinderarts in het Tergooi Ziekenhuis te Blaricum. Haar aandachtsgebieden zijn longziekten en allergie, maar ze heeft ook veel ervaring met huilbaby's en kennis over het Downsyndroom.

Auteur