Gezondheidsnet.nl maakt gebruik van cookies: functioneel, om instellingen en voorkeuren te onthouden, voor beter en eenvoudiger navigeren en inloggen; analytisch, om bezoeken bij te houden en te bestuderen; voor commerciële doeleinden, om bij te houden hoe vaak bepaalde advertenties zijn getoond en geklikt; voor targeting doeleinden, om advertenties op uw interesses te kunnen aanpassen en zodat andere sites ook gerichte advertenties kunnen tonen. Door hiernaast op akkoord te klikken, of door gebruik te blijven maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Akkoord
vrijdag, 28 april 2017

Disclaimer

Op deze pagina vind je meer informatie over:

Algemene disclaimer

 1. Gezondheidsnet streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. De teksten vallen onder de verantwoordelijkheid van een onafhankelijke, deskundige redactie. Hierbij maken zij gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten. Niettemin kan Gezondheidsnet niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.
 2. De informatie op Gezondheidsnet.nl is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer je gezondheidsklachten hebt, raden we je te allen tijde aan contact op te nemen met je huisarts of specialist.
 3. Hoewel aan alle pagina’s van Gezondheidsnet de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Gezondheidsnet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s op Gezondheidsnet.nl.
 4. De sites waarnaar Gezondheidsnet linkt worden door de redactie regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Gezondheidsnet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.
 5. Daar waar bezoekers van Gezondheidsnet.nl persoonlijke gegevens achterlaten, blijft de privacy gewaarborgd tenzij anders aangegeven. Gegevens die je zelf als reactie achterlaat, zijn door iedereen te bekijken en in zoekmachines te vinden. Gezondheidsnet verkoopt gegevens niet door.
 6. Op de site is het mogelijk om vragen te stellen aan experts. Bij spoedeisende gevallen of in geval van twijfel moet altijd een huisarts of specialist worden geraadpleegd. De experts stellen ook geen diagnose. Bekijk ook de richtlijnen voor het stellen van vragen. Experts zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de gegeven antwoorden.
 7. Gezondheidsnet.nl heeft een informerende doelstelling, maar advertentie-exploitatie en marketing binnen de regels van de mediawet mogen gerealiseerd worden voor zover ze niet in strijd zijn met de onafhankelijkheid van de redactie of de privacy van de bezoeker. Gesponsorde items op de site zijn als zodanig herkenbaar en blijven de verantwoordelijkheid van de fabrikant. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties.

Teksten overnemen van Gezondheidsnet

GezondheidsNet heeft het alleenrecht op alle gepubliceerde content. Wanneer je gedeelten van artikelen wilt overnemen van GezondheidsNet vragen wij je deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

 • De bronvermelding bevat de naam ‘Gezondheidsnet’.
 • Het woord ‘Gezondheidsnet’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op Gezondheidsnet.nl.
 • De link of de website mag geen elementen bevatten die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines. Het gebruik van de ‘rel=”nofollow”‘ tag is dus niet toegestaan.

Deze regels zijn van toepassing op incidentele plaatsing van Gezondheidsnet content op websites van derden. Indien je meer dan één tekst per maand van Gezondheidsnet wilt plaatsen vragen we je contact op te nemen via info@gezondheidsnet.nl. Het overnemen van andere elementen dan tekst is niet toegestaan.

Met vragen, opmerkingen en reacties kunnen bezoekers van Gezondheidsnet terecht bij Press Partners B.V., postbus 262, 3740 AG Baarn, tel. (035) 543 14 66, kvk 32070978001, info@gezondheidsnet.nl.

Gezondheidsnet is een initiatief van Press Partners B.V, onderdeel van Uitgeverij SPN. De technische realisatie is in handen van Dutch Open Projects.

Voorwaarden winacties

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op winacties (zoals prijsvragen en quizzen) van Gezondheidsnet.
 2. Winacties hebben als doel een prijs te verstrekken aan één of meer winnende deelnemer(s).
 3. Gezondheidsnet houdt zich het recht voor de voorwaarden tussentijds te wijzigen.
 4. Gezondheidsnet behoudt zich te allen tijde het recht voor de actie met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 5. Deelname is uitgesloten voor werknemers van Gezondheidsnet en personen die op enigerlei wijze direct of indirect bij de actie betrokken zijn.
 6. Gezondheidsnet, haar partners in de actie en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid

 1. De organisator en haar partners zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de prijzen.
 2. Gezondheidsnet verwerkt de gegevens conform de Wet op de Persoonsregistratie.

Vaststelling winnaars

 1. Om het spel eerlijk te laten verlopen, kan je één keer een prijs winnen.
 2. Deelnemers dienen gedurende de volledige looptijd van de actie in Nederland woonachtig te zijn om in aanmerking te komen voor een prijs.
 3. Alleen handmatig ingevoerde formulieren dingen mee naar een prijs, automatisch ingevulde formulieren (via bijv. smartsignup) worden automatisch gediskwalificeerd.

Uitkering prijs

 1. Ben je de gelukkige winnaar? Dan krijg je bericht van de redactie, zorg er dus voor dat je de juiste gegevens opgeeft.
 2. Bij vermoeden van misbruik (bijv. meerdere keren onder een andere naam spelen en zo prijzen incasseren) kan de redactie besluiten de gewonnen prijzen niet uit te keren.
 3. Prijzen kunnen niet voor geld worden ingeruild.
 4. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Slotbepaling

 1. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijk toestemming van Gezondheidsnet.
 2. Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.