Niet te veel drinken tijdens Vierdaagse

Getty Images

Deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse moeten niet te veel water drinken. Uit onderzoek is gebleken dat opvallend veel wandelaars nog al eens te veel water drinken en daardoor overgehydrateerd raken.

Dat meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde morgen in een artikel over de fysieke risico's tijdens het lopen van de Nijmeegse Vierdaagse.

Tijdens de eerste wandeldag in 2006 overleden twee deelnemers en belandden meer dan dertig wandelaars in het ziekenhuis. Honderden lopers werden onwel. Deze gebeurtenissen waren aanleiding voor dit onderzoek.

Te veel drinken
De onderzoekers volgden 66 wandelaars tijdens de Vierdaagse van 2007. Gekeken werd naar temperatuur, vochtinname, veranderingen in lichaamsgewicht en energieverbruik vóór en tijdens de wandeldagen.

Opvallend was dat 5 procent van de wandelaars juist te veel drinken. Dit kan leiden tot een lage natriumconcentratie in het bloed en zwelling van de hersenen.  

Stoornissen
Maar liefst 20 procent van alle deelnemers kreeg te maken met stoornissen in de vocht- en zouthuishouding. Dit kan leiden tot dorst, duizeligheid, verwardheid, ernstige vermoeidheid, tremoren en spierzwakte, veranderingen van de bloeddruk en veranderingen van het hartritme.

Levensbedreigend
De onderzoekers wijzen erop dat overhydratatie levensbedreigend kan zijn en dat dit de laatste jaren al tot enkele sterfgevallen heeft geleid bij sportevenementen.

Maar liefst 97 procent van de onderzochte wandelaars liet minstens één dag tijdens de Vierdaagse een toename in lichaamsgewicht zien. Een duidelijk signaal voor overhydratatie.

De artsen pleiten er dan ook voor om bij onwel geworden wandelaars niet meteen vocht toe te dienen, maar eerst te kijken of er sprake is van uitdroging of overhydratatie.

Gewicht
Wandelaars moeten dan ook goed hun gewicht in de gaten houden. Behoud of licht verlies van lichaamsgewicht staat voor een goede vochtbalans. Neemt het gewicht toe, dan moet er ernstig rekening worden gehouden met overhydratatie.

Auteur 
  • Redactie
Bron 
  • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde