zondag, 21 juli 2019

Verdriet duurt langer dan andere emoties

Gevoelens van verdriet blijven vaak veel langer hangen dan bijvoorbeeld schaamte, verveling en irritatie. Onderzoekers van de Universiteit van Leuven laten nu voor het eerst zien waarom sommige emoties langer duren dan anderen.

Verdriet gaat bijvoorbeeld vaak gepaard met gebeurtenissen met een grote impact zoals een overlijden of ongeluk. Je hebt dan volgens onderzoekers Philippe Verduyn en Saskia Lavrijsen meer tijd nodig om het te verwerken en te begrijpen. De resultaten van hun onderzoek publiceerden zijn in het tijdschrift Motivation and Emotion.

Onderzoek

De Belgische onderzoekers bevroegen 233 studenten om een recente emotionele periode terug te halen en aan te geven hoe lang de emotie duurde. Ook beantwoordden de deelnemers vragen over hoe ze met de emotie waren omgegaan.

De studie laat een duidelijk verschil zien in de duur van emoties. Van de 27 emoties die de onderzoekers vonden duurde verdriet het langst. Gevoelens van schaamte, verrassing, angst, afgrijzen, geraakt zijn, irritatie en opluchting waren vaak in een flits weer over. Opvallend genoeg geldt dit dus ook voor gevoelens van verveling. Volgens Verduyn en Lavrijsen betekent dit dat hoewel de tijd langzaam gaat als je je verveelt, een periode van vervelend toch vaak maar kort duurt.

Impact

Emoties die van korte duur zijn ontstaan over het algemeen als gevolg van een gebeurtenis met weinig betekenis. Bij langdurende emoties heb je vaak te maken met een gebeurtenis met een grote impact. Volgens Verduyn wordt deze impact soms pas op een later moment zichtbaar, waardoor een emoties wordt versterkt of standhoudt.

Het herhaaldelijk langdurig denken over een gebeurtenis of het herkauwen van je gevoelens en problemen (rumineren) is bepalend voor hoe lang een emotie aanhoudt. Schuldgevoel blijft bijvoorbeeld vaak veel langer hangen dan schaamte en bezorgdheid duurt ook langer dan angst. Hoe meer ruminatie des te langer blijft een emotie.

Bron(nen):