maandag, 8 augustus 2022

Pseudokroep

Benauwdheid en zeehondenhoest

Heesheid en blafhoest zijn kenmerkend voor pseudokroep. De virusontsteking veroorzaakt een zwelling die de ademweg van je kind vernauwt. Deze benauwdheid is heel beangstigend voor je kind en deze angst en paniek maken de pseudokroepaanval nog erger.

Het is daarom belangrijk om rustig te blijven en je kind op een kalme manier toe te spreken. Leid hem af en stel hem gerust.

Wat is pseudokroep?

Pseudokroep is een virusontsteking in de bovenste luchtwegen. Het komt vooral voor bij kinderen tussen de zes maanden en zes jaar. Je kind wordt belemmert tijdens het inademen. Dit resulteert in een gierend geluid. Vaak zijn kinderen hees en hebben ze een heel kenmerkende blafhoest, die ook wel zeehondenhoest wordt genoemd.

Door een vernauwing in het strottenhoofdniveau treedt er een geforceerde inademing op. Hierbij zijn er ook intrekkingen van het halsgebied net boven het borstbeen, van het borstbeen zelf of de ruimte tussen de ribben en onder de ribbenboog.

Pseudokroep uit zich in aanvallen. Tijdens zo’n aanval kunnen kinderen heel erg benauwd worden, omdat de ademweg erg nauw wordt. Dit is een beangstigende situatie voor je kind. De benauwdheid kan toenemen als je kind in paniek raakt. Blijf zelf rustig en probeer je kind gerust te stellen en af te leiden. Laat je kind altijd de houding nemen die hij zelf kiest. Dat kan rechtop zittend zijn of liggend. Verander deze positie niet.

Als je kind bij weinig inspanning of rust een duidelijk gierende ademhaling heeft, raadpleeg dan direct een arts. Doe dit ook als er duidelijke intrekkingen te zien zijn en zeker als je kind onrustig of geprikkeld is.

Oorzaken

Pseudokroep wordt veroorzaakt door een virus dat ook verkoudheid en bovenste luchtweginfecties veroorzaakt. Het komt vaker voor in het voor- en najaar maar kan eigenlijk het hele jaar door ontstaan.  

Door de infectie zwelt het slijmvlies in het strottenhoofdgebied op. De heesheid ontstaat omdat de stembanden ook in dit gebied liggen. Het gierende geluid bij inademen komt omdat de lucht langs de vernauwing naar binnen wordt gezogen.

Diagnose

(Kinder)artsen beoordelen de ernst van pseudokroep aan de hand van de volgende stadia:

  1. Hoest met heesheid
  2. Alleen een gierende inademing bij inspanning
  3. Intrekkingen in rust
  4. Ernstige benauwdheid

De ernst van de aanvallen hangt af van de periode dat je kind al ziek is. Na twee dagen ziek zijn zakken de verschijnselen meestal weer af. Het komt vaak voor dat het lijkt alsof het overdag beter gaat. In de avond komt de belemmerde hoorbare ademhaling met intrekkingen en hoest dan meestal weer terug.

Veel artsen gebruiken de pseudokroepscore van Westley om de ernst van de aanvallen te bepalen.

Behandeling

Kinderen die niet heel ziek zijn kan je zelf thuis behandelen. Dan hebben zij vooral last van heesheid en hoest. Zet de douche aan en ga rustig met je kind in de badkamer zitten. Daar ademt hij warme, vochtige lucht in, waardoor kinderen vaak kalmeren. Het is niet bewezen dat het inademen van vochtige lucht iets bijdraagt aan de behandeling, maar het is belangrijk dat je kind rustig wordt. Verzorg je kind op een kalme manier en spreek hem rustig toe. Raak niet zelf in paniek.

Via verneveling of via een drankje worden corticosteroïden toegediend. Deze werken ontstekingsremmend. De zwelling wordt daardoor minder. Houd er wel rekening mee dat een drankje met corticosteroïden pas na een uur gaat werken. De werking ervan houdt wel langere tijd aan.

Dit artikel is goedgekeurd door Carole Lasham, algemeen kinderarts in het Tergooi Ziekenhuis te Blaricum. Haar aandachtsgebieden zijn longziekten en allergie, maar ze heeft ook veel ervaring met huilbaby's en kennis over het Downsyndroom.