donderdag, 19 mei 2022

Ruim een derde Nederlanders eet minder vlees

35 procent van de Nederlanders is het afgelopen jaar minder vlees gaan eten. Dat betekent dat acht op de tien Nederlanders niet dagelijks vlees eet. Een half procent is er zelfs helemaal mee gestopt. De meest genoemde reden voor het minderen van de vleesconsumptie is dierenwelzijn, ook speelt klimaat en milieu een rol.

Nog twee op de tien Nederlanders eet elke dag vlees, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo’n 45 procent doet dat maximaal vier dagen in de week (ook wel flexitariërs genoemd). 30 procent zegt vijf of zes dagen in de week vlees te eten, de overige 5 procent is vegetariër of eet alleen maar vis (pescotariërs). In het onderzoek werd onder andere gevraagd in hoeverre mensen meer of minder vlees zijn gaan eten in de afgelopen twaalf maanden. 35 procent zegt te hebben geminderd, 58 procent is niet anders gaan eten. Slechts 1,5 procent van de ondervraagden zegt meer vlees te hebben geconsumeerd.

Hoogopgeleiden vaker vegetarisch

Hoogopgeleiden zijn vaker vegetariër dan laagopgeleiden, zo blijkt uit het onderzoek. Van de ondervraagden die een universitaire opleiding hebben afgerond, eet 10 procent vegetarisch of alleen maar vis. Bij mensen met een hbo-diploma is dat 6 procent, tegen 1 procent van mensen die alleen basisonderwijs hebben genoten. Ook eten vrouwen iets vaker vegetarisch dan mannen. Mensen jonger dan 35 jaar eten naar verhouding iets vaker pescotarisch of vegetarisch, terwijl ouderen vanaf ongeveer 55 jaar juist vaker flexitarisch eten. Stedelingen eten vaker pesco- of vegetarisch en flexitarisch dan plattelandsbewoners. Volledig plantaardig eten komt het vaakst voor bij universitair geschoolden: van hen geeft 2 procent dit aan.

Dierenwelzijn en klimaat reden voor minderen

De meest genoemde reden om niet elke dag vlees te eten is dierenwelzijn, zeven op de tien ondervraagden gaven dit aan. Op de tweede plaats komt klimaat en milieu, voor 59 procent speelt dat een rol. Andere redenen zijn gezondheid (35 procent), het niet lekker vinden (27,7 procent) of het te duur vinden (1,5 procent).

Ruim 3.600 inwoners van Nederland van achttien jaar of ouder zijn de eerste helft van 2020 ondervraagd voor het onderzoek. Het is de eerste keer dat het CBS de vleesconsumptie in kaart brengt, dus een vergelijking met voorgaande jaren kan niet worden gemaakt, maar de antwoorden doen vermoeden dat de totale vleesconsumptie afgelopen jaar is afgenomen in Nederland. Wat de totale vleesconsumptie afgelopen jaar daadwerkelijk was moet nog blijken; die wordt in kaart gebracht door de Universiteit van Wageningen en later dit jaar gepubliceerd. Het CBS-onderzoek begon kort voor het uitbreken van de coronacrisis, waarvan de oorsprong al snel gelinkt werd aan een dierenmarkt in China. Mogelijk hebben de coronacrisis en daaropvolgende maatregelen invloed gehad, zegt het statistiekbureau.

Bron(nen):