Dit zijn de belangrijkste veranderingen in je zorgverzekering voor 2021

Uitbreiding basispakket 2021

Getty Images

Op Prinsjesdag maakte de regering haar plannen bekend voor het komende jaar. Hieronder vallen ook de wijzigingen in je zorgverzekering en het basispakket. Het coronavirus heeft ook hier impact gehad. We zetten de belangrijkste veranderingen voor 2021 op een rij.

Iedere Nederlander heeft verplicht een basisverzekering. Hiermee ben je verzekerd voor zorg die volgens de overheid als medisch noodzakelijk wordt gezien. Elk jaar verandert de inhoud van de basisverzekering, dat is dit jaar niet anders.

De belangrijkste wijzigingen in je basisverzekering voor 2021:

  • Toevoeging herstelzorg COVID-19
  • Geen eigen risico bij orgaandonatie
  • Uitbreiding van vervoer van en/of naar dagbehandeling
  • Vergoeding van medische kosten bij seksueel geweld
  • Verhoging behandelingen fysiotherapie COPD

Herstelzorg COVID-19

Herstelzorg als gevolg van corona is tijdelijk opgenomen in het basispakket. Dit kan worden gebruikt voor fysiotherapie, ergotherapie en dieetadvies. Je hebt hiervoor wel een verwijzing van je huisarts nodig en bent verplicht deel te nemen aan onderzoek naar deze zorg. Van 18 juli 2020 tot 1 augustus 2021 hebben patiënten met ernstige COVID-19 en ex-patiënten, gedurende ten hoogste 6 maanden na de eerste behandeling, recht op onderstaande zorg:

- 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie,
- 8 uur ergotherapie
- 7 uur diëtetiek

Geen eigen risico bij orgaandonatie

Donoren betalen vanaf 2021 geen eigen risico over de medische zorgkosten die direct verband houdt met hun orgaandonatie.  

Uitbreiding van vervoer van en/of naar dagbehandeling

Het vervoer van en naar de dagbehandeling van patiënten met een chronisch progressieve degeneratieve aandoening, een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel wordt toegevoegd aan de basisverzekering.

Vergoeding van medische kosten bij seksueel geweld

Slachtoffers van seksueel geweld hebben per september 2020 recht op vergoeding van medische kosten, zonder eigen risico. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moeten ze binnen zeven dagen hulp te zoeken bij een Centrum Seksueel Geweld (CSG). De vergoeding is voorlopig tijdelijk en geldt tot eind augustus 2021.

Verhoging behandelingen fysiotherapie COPD

De aanspraak op gesuperviseerde oefentherapie bij COPD voor patiënten in klasse B (GOLD-classificatie voor spirometrie) met een hoge ziektelast, wordt gelijk gesteld aan die voor patiënten in klasse C en D:

- Maximaal 70 behandelingen in het eerste jaar
- Maximaal 52 behandelingen per jaar in de daaropvolgende jaren

En verder?

Nieuwe medicijnen tegen verschillende soorten kanker worden vergoed binnen de zorgverzekering, deels al per 2020. Dit zijn bijvoorbeeld Lynparza, onder merknaam Olaparib, tegen eierstokkanker (per 16 april 2020), Axicabtagene ciloleucel, onder merknaam Yescarta, tegen lymfeklierkanker (per 1 mei 2020), Durvalumab bij specifieke vormen van longkanker (per 1 september 2020) en Abemaciclib bij bepaalde vormen van borstkanker (per 1 september 2020).

Hoe zit het met je premie in 2021?

De overheid verwacht dat de gemiddelde basispremie stijgt met €5,- per maand. Dit komt neer op een stijging van €59,- per jaar. Dit is iets lager dan in eerste instantie verwacht werd. De gemiddelde zorgpremie komt hiermee op €1473,- per jaar (in 2020 gemiddeld €1414,-). Slechts €1,- van deze stijging is te wijten aan de coronacrisis.

Let op: dit is de verwachting van de overheid. Het exacte bedrag dat je voor je zorgpremie moet betalen staat nog niet vast, omdat zorgverzekeraars de definitieve premie voor 2021 nog moeten bepalen. Die maken ze uiterlijk 12 november bekend.

En het verplicht eigen risico voor 2021?

Het verplicht eigen risico is bevroren tot en met 2021 en blijft daardoor €385,-. Naast je verplicht eigen risico kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van €100 tot €500 per jaar. Je krijgt hierdoor vaak korting op je premie, informeer daarnaar bij je zorgverzekering.

De maximale zorgtoeslag gaat omhoog

Komend jaar gaat de zorgtoeslag omhoog. Alleenstaanden gaan er ongeveer €44,- per jaar op vooruit, wat neerkomt op zo’n €3,60 per maand. Gezinnen gaan er met ongeveer €99,- op vooruit naar €2.496 per jaar. Dit is €8,25 per maand. Het is wel verstandig bij de Belasstingdienst te checken of je (nog) aan de voorwaarden voor zorgtoeslag voldoet.

Houd deze data in de gaten:

12 november: uiterlijk op deze dag moeten verzekeraars de zorgpremies bekendmaken.
31 december: de uiterlijke datum waarop je je zorgverzekering kunt opzeggen.
31 januari: de laatste dag waarop je een zorgverzekering voor 2021 kunt afsluiten.

Auteur