donderdag, 22 april 2021

Aantal doden door darmkanker toegenomen

Het aantal mensen dat sterft aan darmkanker neemt toe. Dat komt door bevolkingsgroei en vergrijzing. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

In 2015 overleden 5200 mensen in Nederland aan darmkanker, 2800 mannen en 2400 vrouwen. Darmkanker is bij mannen na longkanker de meest voorkomende vorm van sterfte bij kanker. Bij vrouwen is darmkanker de derde voornaamste doodsoorzaak bij kanker, na longkanker en borstkanker.

Vooral ouderen overlijden aan darmkanker. Ongeveer 90 procent is bij overlijden 60 jaar of ouder, ruim de helft is 75 jaar of ouder. Van alle overledenen aan darmkanker, wordt bij driekwart veroorzaakt door een tumor gelokaliseerd in de dikke darm en 23 procent in de endeldarm.

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Darmkanker is in Nederland de meest voorkomende soort kanker met 15,5 duizend nieuwe gevallen in 2015. Het is zeer goed in een vroeg stadium op te sporen. Om deze reden is in 2014 een begin gemaakt met het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het onderzoek wordt tussen 2014 en 2019 stapsgewijs ingevoerd.

Mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen uiteindelijk elke twee jaar een uitnodiging voor een zogeheten occult bloedtest, een onderzoek naar bloed in de ontlasting. Het RIVM voert het bevolkingsonderzoek uit en geeft over 2015 aan dat 73 procent van de uitgenodigde mannen en vrouwen zich op deze manier heeft laten screenen. Vanaf 2032 kunnen volgens de Gezondheidsraad jaarlijks ruim 2400 minder mensen overlijden aan darmkanker.

Bron(nen):