woensdag, 5 mei 2021

Hoe hou je goede voornemens vol?

Interview met een psycholoog

Lukte het alwéér niet om meer te bewegen, gezonder te eten of minder te drinken? Je bent niet de enige. Psychologe Ine Bos helpt mensen zich bewust te worden van hun eigen kracht en motivatie. En helpt mensen zo de regie over hun leven weer in eigen handen te nemen.

Ine Bos volgde na haar studie psychologie een vierjarige beroepsopleiding intergratieve psychotherapie. Vanuit die filosofie startte zij in haar praktijk Speelruimte. "Bij de behandeling ga ik uit van de persoon. Wat ben je voor iemand en wat wil je? Waar loop je vast? De persoon creëert zijn eigen vastloper en kan dus ook zelf een manier vinden om ermee om te gaan. Ik begeleid mensen daarin. Ik ga uit van de kracht van de mens."

Goede voornemens

Bos: "Voornemens zijn uitingen van innerlijke conflicten. Het is vaak een strijd tussen voelen en denken. Je weet best dat iets beter zou zijn, maar je wil het niet, anders deed je het wel."

"Vrouwen zijn vaak streng voor zichzelf, hebben een kritisch zelfbeeld: ik ben dom, dik en lelijk. Mannen hebben vaker last van te veel drinken en roken, vaak is dat juist het temperen van emoties."

"Mensen nemen zich voor iets te doen of te laten. Je kan stoppen op wilskracht, daar komen mensen ver mee. Maar nog effectiever is om te stoppen uit overtuiging, vanuit een motivatie van binnenuit. Op een gegeven moment gaat het ook vanzelf, omdat je er dan aan toe bent. Dat is een bewustwordingsproces."

Adviezen

Bos geeft een aantal nuttige adviezen om een voornemen wél vol te kunnen houden.

1. Stel haalbare en realistische doelen. Er is niets leuker dan een doel te halen en niets meer frustrerend dan een doel niet te halen.

2. Wees niet te streng. Mensen die een voornemen maken zijn soms streng voor zichzelf. Ik moet stoppen en als het niet lukt, dan heb ik gefaald.

3. Stel een positief doel. Ik wil niet roken is negatief. Het onderbewuste kent het woordje 'niet' niet. Iedereen kent het voorbeeld: denk niet aan een roze ijsbeer. En.. daar is het beeld van de roze ijsbeer. Niet aan een roze ijsbeer denken lukt dan ineens niet meer, terwijl je daar nooit aan hebt gedacht. Hetzelfde geldt voor sigaretten: denk niet aan sigaretten, en ja hoor, daar zijn ze. Je kan dan beter zeggen: ik wil gezonder leven.

4. Maak een voorstelling van de nieuwe situatie. Hoe ziet die er uit, wat doe je, hoe voel je je, wat denk je? Je moet iets hebben om naar te streven. Hou dat beeld voor ogen, in plaats van het beeld waarvan je weg wilt bewegen.

5. Vertel je voornemen ook aan andere mensen. Het goede voornemen ligt dan op tafel, is bespreekbaar en kan niet meer worden ontkend. Een voornemen voor 1 januari kan ook kracht geven, omdat je het dan samen doet.

Houd moed

  • Je kunt jezelf belonen. Dat je het een maand hebt volgehouden, is hartstikke goed.
  • Je kunt altijd weer opnieuw beginnen. Die kans heb je iedere dag. Je hebt niet gefaald, je hebt een tijdelijke terugval. Dat hoort ook bij het proces. Het betekent dat je onderweg bent.
  • Je kunt ook bewust iets doen dat indruist tegen je voornemen. Zo kun je beslissen lekker op de bank te hangen in plaats van te gaan sporten. Maar maak die keuze dan bewust, zonder schuldgevoel en geniet ervan.

Ondanks wilskracht, overtuiging en goede tips, kan het natuurlijk gebeuren dat je een voornemen niet volhoudt. Dat is jammer, maar het is niet vreemd. Na een half jaar heeft tweederde van de mensen het goede voornemen al opgegeven...