Wat doet slachtofferhulp voor je?

Emotionele en juridische hulp

Getty Images

Iemand bedreigt je midden op straat met een mes. Je wordt gestalkt, of je ziet voor je ogen een ernstig ongeluk gebeuren. Als je zo'n situatie hebt meegemaakt, krijg je met slachtofferhulp te maken.

Bij slachtofferhulp werken vrijwilligers en professionals die slachtoffers van misdrijven en ongevallen helpen met praktische of therapeutische hulp. Niet alleen hetslachtoffer zelf kan bij slachtofferhulp terecht, maar ook bijvoorbeeld familieleden, nabestaanden en getuigen.

Misdrijven

De organisatie die zich in Nederland met slachtofferhulp bezighoudt, heet Slachtofferhulp Nederland. De organisatie heeft 75 bureaus, verspreid door het hele land. Voorbeelden van misdrijven die de medewerkers van Slachtofferhulp regelmatig behandelen zijn inbraken, beroving, stalking en seksueel of huiselijk geweld.

Vrijwilligers en professionals

Slachtofferhulp zorgt voor emotionele opvang en juridische hulp. Professionele krachten zorgen voor de juridische ondersteuning. Vrijwilligers geven emotionele hulp tijdens een beperkt aantal gesprekken.

Slachtoffers van een misdrijf of verkeersongeluk kunnen last krijgen van bijvoorbeeld huilbuien, hoofdpijn of overgevoeligheid. Meestal duren deze klachten enkele maanden. Als mensen langer problemen houden, worden ze doorverwezen naar de geestelijke gezondheidszorg. Ook kan Slachtofferhulp mensen doorverwijzen naar Bureau Rechtshulp.Slachtofferhulp benadert de meeste mensen zelf. Ze krijgen de gegevens van de slachtoffers via de politie. Als iemand aangifte doet van een misdrijf, vraagt de dienstdoende agent of het adres van het slachtoffer mag worden doorgegeven.

Slachtofferhulp neemt daarna binnen 48 uur contact op. Er zijn geen wachttijden. Mensen die hulp accepteren worden op het bureau uitgenodigd of thuis opgezocht. 20 procent van de mensen komt op eigen initiatief bij Slachtofferhulp terecht, bijvoorbeeld via de website.

Feiten en cijfers

Slachtofferhulp Nederland wordt gefinancierd door het Ministerie van Justitie, gemeentes en het Fonds Slachtofferhulp. Dit fonds werft geld bij particulieren en bedrijven. Het geld is bestemd voor de opleiding en bijscholing van de vrijwillige hulpverleners. Als je bij Slachtofferhulp terechtkomt, hoef je dus niets te betalen.

Slachtofferhulp Nederland helpt jaarlijks zo'n honderdduizend mensen. Onder hen zijn steeds vaker kwetsbare groepen als jongeren en slachtoffers van huiselijk geweld of stalking. Maar liefst eenderde van de geholpen personen is slachtoffer van een geweldsdelict. Vooral mannen onder de 20 jaar krijgen hiermee te maken.

Auteur