Spoedartsen kunnen makkelijker in het medisch dossier

6 vragen over inzage in het medisch dossier

Getty Images

Dankzij versoepeling van de regels kunnen spoeddokters makkelijker in medisch dossiers van de huisarts kijken. Dokters hebben de versoepeling nodig voor de drukte tijdens de coronacrisis, vandaar dat het mocht van de minister van Volksgezondheid. Maar er kleven ook risico’s aan. Zes vragen over inzage in het medisch dossier.

Waarom willen artsen dit?

Het verzoek kwam van huisartsorganisaties LHV en Ineen en de Patiëntenfederatie Nederland. Zij geven aan dat huisartsen en triagisten tijdens de avond- en weekenddienst kostbare tijd verliezen met het zoeken naar de benodigde medische informatie. Denk aan een vraag als: welke medicijnen gebruik je allemaal? De minister is hiermee akkoord gegaan en hij heeft de regels over toegang tot het medisch dossier tijdelijk versoepeld. De Autoriteit Persoonsgegevens is hiermee akkoord gegaan.

Wie mag er in mijn dossier kijken?

In principe mag alleen je eigen zorgverlener in het medisch dossier kijken, dat je bij hem hebt opgebouwd. Alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven, deelt de zorgverlener dit met bijvoorbeeld de huisartsenpost waar je in het weekend heen gaat, of de apotheek waar je de medicijnen ophaalt. Daarvoor bestaat het ‘landelijk schakelpunt’. De huisarts mag in deze beveiligde digitale voorziening  medische informatie delen. 8 miljoen mensen hebben deze toestemming gegeven en een kleine groep geeft die toestemming niet. De rest van de Nederlanders heeft geen keuze aangegeven. Daar gaat het nu om. Met de nieuwe maatregel kunnen huisartsenposten en spoedeisendehulpposten aan deze mensen toegang vragen tot een deel van het medisch dossier van de huisarts.

Om welke medische gegevens gaat het?

Het gaat niet om alle vertrouwelijke gesprekken die je met de huisarts hebt gehad. Het is een beperkt hoeveelheid gegevens, de zogenaamde ‘professionele samenvatting’. Denk aan een korte samenvatting van het huisartsdossier. Meer weten hierover? Klik hier voor wat er normaal wordt gedeeld met toestemming.

Ik heb geen keuze gemaakt. Wat gebeurt er nu?

Er geldt nu een tijdelijke ‘corona-opt in’ . Dit betekent dat de huisartsenpost ter plekke toegang aan je kan vragen tot huisartsgegevens. Dit geldt ook voor de spoedeisende hulp in het ziekenhuis – zij mogen ook vragen of je toestemming geeft en zo ja, dan kunnen ze erbij. Er wordt al jaren gewerkt aan een spoed-toegang (alleen toegang als het medisch snel moet) – maar die is technisch nog niet klaar. Let wel, de apotheekgegevens worden niet gedeeld bij de corona-opt in. De informatie over medicijnallergieen wordt dus ook niet gedeeld met deze coronatoestemming, omdat deze gegevens niet goed beschermd konden worden. Die moet je dus alsnog vertellen.

Wat zijn de risico’s?

Alle dossiers van mensen die geen keuze hebben gemaakt, worden komende dagen toegankelijk via het landelijk schakelpunt voor heel Nederland. Alle ziekenhuizen en huisartsenposten kunnen erbij. Dat levert een aantal risico's op, zoals deze:

Risico 1: Inzage zonder dat je het goed vindt

De zorgverlener op de spoedpost moet mondeling toestemming vragen, voor hij in je dossier mag. Maar als je niet bij bewustzijn bent, mogen ze toestemming veronderstellen. Naderhand kun je deze inzage wel terugvinden via www.volgjezorg.nl, maar dat is het ‘kwaad’ al geschied. De zorgverlener heeft de informatie al kunnen inzien.

Risico 2: Alle dossiers staan op 'geeft toestemming'

Het systeem kan niet zien of je nu automatisch toestemming geeft vanwege corona, of dat je überhaupt toestemming geeft. Er staat gewoon ‘toestemming’ in het systeem, (lees hier meer daarover). Vandaar ook dat de triagist iedereen nog eens moet vragen of je toestemming geeft. Als de crisis voorbij is, zal dit weer veranderen.

Risico 3: Heel Nederland kan erbij, niet alleen je eigen regio.

Normaal kan niet iedere zorgverlener in Nederland in je dossier kijken via het landelijk schakelpunt. Het inzagesysteem is opgedeeld in regio’s. Alleen binnen je eigen regio kan een dokter op de spoedpost de gegevens inzien. Maar deze bescherming is nu tijdelijk opgeheven. Omdat vanwege de coronacrisis mensen worden verplaatst naar ziekenhuizen buiten de regio, kan ook een arts in Groningen bij je gegevens, ook al woon je in Den Bosch. Je vertrouwt erop dat dat  niet zomaar gebeurt, en je kunt de inzages naderhand terugvinden. Sterker nog: zorgverleners die ongeoorloofd in je dossier neuzen kunnen een straf krijgen. Maar feit is dat de bescherming van de regio-indeling weg valt.

Hoe geef ik toestemming? En hoe weiger ik?

Je kunt je keuze aangeven bij de huisarts. Je kunt je keuze ook zelf vastleggen op de website www.volgjezorg.nl. Daar is wel een DigiD inlogcode voor nodig. Je kunt daar ook een formulier downloaden en onderteken en dat aan je huisarts geven. En nu kun je dus tijdelijk ook mondeling toestemming geven bij de spoedpost of huisartsenpost.

Auteur