8 vragen over beter horen

Getty Images

Versta jij vaak niet wat er gezegd wordt? Lees dan vooral verder. Tegen gehoorverlies is namelijk heel goed wat te doen.

1. Hoeveel Nederlanders zijn slechthorend?

Er zijn 1,6 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder slechthorend: zij kunnen soms niet, of bijna nooit, onder normale omstandigheden een gesprek met vier personen volgen. Zij zouden baat kunnen hebben bij een hoortoestel, maar slechts 500.000 Nederlanders dragen er een. De kans op slechthorendheid neemt toe met de jaren. Een kwart van de zestigjarigen heeft een gehoorverlies van 35 decibel (dB) of meer. Met 85 jaar is dat opgelopen tot maar liefst driekwart. Je bent doof bij een gehoorverlies van 90 dB of meer.

[ITEMADVERTORIAL]

2. Hoe weet je dat je slecht hoort?

Het eerst merk je dat in grote gezelschappen. Woorden van de gesprekspartner vallen weg tegen het rumoer op de achtergrond. Maar meestal heeft de omgeving eerder in de gaten dat je niet meer zo goed hoort. Na opmerkingen van anderen hoef je niet meteen naar de huisarts. Je kunt eerst zelf, anoniem, een hoortest doen. Dat kan via de telefoon, via internet of gewoon bij de audicien.

3. Hoe werkt zo’n hoortest?

Voor de Nationale hoortest bel je met 0900 - 456 01 23 (0,35 cent/minuut) of ga je naar www.hoortest.nl. Deze twee testen zijn hetzelfde. Ze duren een paar minuten. Met een ruis op de achtergrond zegt een stem drie cijfers. Je moet die opnoemen of aanklikken. Is het goed, dan praat de stem bij de volgende drie cijfers zachter, terwijl de achtergrondruis hetzelfde blijft. Is het antwoord niet correct, dan praat de stem harder. Zo kan worden bepaald bij welke verhouding tussen stemgeluid en achtergrondruis je nog goed hoort. Bij de audicien gaat het in eerste instantie om een zogenoemde piepjestest.

4. Wat te doen bij een slechte uitslag?

Een audicien of audioloog kan vaststellen wat er aan de hand is. Soms is het probleem te veel oorsmeer; dat is op te lossen door het oor uit te spuiten. De slechthorendheid kan ook een andere oorzaak hebben, zoals otosclerose, een verkalking in het oor waarbij een operatie soms uitkomst biedt. Maar bij ouderen zal de slechthorendheid vaak een kwestie van leeftijd zijn. Onderdelen van het oor, waaronder trilharen in het binnenoor, zijn dan versleten. De huisarts zal voor een nadere diagnose verwijzen naar een KNO-arts of audioloog. Zij kunnen een audiogram maken om precies vast te stellen wat iemand nog wel en niet hoort. Een audiogram is het resultaat van een gehoortest waarbij geluiden van verschillende toonhoogte worden aangeboden. Op grond daarvan krijgt men eventueel een advies over hoortoestellen.

5. Is het schadelijk om het dragen van een hoortoestel nog even uit te stellen?

Nee, maar wanneer je meteen een hoortoestel gaat gebruiken zodra je minder hoort, heb je er wel het meest profijt van. Ten eerste versta je gewoon weer wat de ander tegen je zegt. Ten tweede kunnen het oor en de hersenen het 'nieuwe' geluid van het hoortoestel beter verwerken wanneer je nog redelijk goed hoort, dan wanneer het gehoor al ernstig achteruit is gegaan. Ten derde levert het energie op, want geconcentreerd luisteren zonder hoortoestel is vermoeiend. Het hulpmiddel stopt het gehoorverlies echter niet.

6. Welke keus is er in hoortoestellen?

Er worden vrijwel alleen nog digitale toestellen verkocht. Dit zijn in feite mini-computertjes bestaande uit een microfoontje, geluidsfilter, versterker en luidsprekertje, die de audicien instelt op basis van het audiogram. De goedkoopste modellen zijn goed instelbaar voor een gesprek in gezelschap. Hierbij zitten microfoon en luidspreker in één apparaat achter het oor. Via een slangetje wordt het geluid naar een oorstukje in het oor gebracht. Geavanceerdere – en duurdere – modellen kunnen nog beter worden ingesteld; ook in speciale situaties, zoals een rumoerige omgeving of mobiel bellen. Bij de nieuwste hoortoestellen voor achter het oor zit een miniluidsprekertje in het oor. Dat is via een heel dun slangetje verbonden met een toestel van slechts twee centimeter doorsnee. Met dit systeem klinkt het geluid helderder en natuurlijker. De allerkleinste modellen (één centimeter) zijn de CIC-toestellen (zelfde prijsklasse als de in het-oormodellen). CIC staat voor ‘complete in the canal’, dat wil zeggen: helemaal in het oorkanaal. Er is dus niets achter het oor te zien. In plaats van een opening in het oor zie je een roze ‘dekseltje’. Dit systeem is bestemd voor mensen met niet zo’n zwaar gehoorverlies.

Nadelen: alle elektronica zit in het oor en is daardoor kwetsbaarder dan achter het oor. Ook is het batterijtje kleiner en daardoor eerder uitgeput dan bij andere toestellen. Sommige mensen hebben een te nauw oorkanaal om een CIC-toestel te kunnen dragen. Tot slot is er de combinatie hoortoestel en bril. Hierbij zijn extra microfoontjes in de brilpoten verwerkt, waardoor geluiden beter worden opgevangen en weergegeven. Vooral mensen met zwaar gehoorverlies kunnen hier profijt van hebben.

7. Zijn er ook onzichtbare hoortoestellen?

Als je goed kijkt, zie je ze altijd. Maar de nieuwste hoortoestellen vallen amper op.

8. Wordt een hoortoestel vergoed door de zorgverzekeraar?

De zorgverzekeraar vergoedt 75 procent van je hoortoestel, dit kan oplopen tot 100 procent afhankelijk van je aanvullende pakket. De maximale vergoeding geldt alleen als de audicien een contract heeft met jouw zorgverzekeraar.

Bron 
  • Plus Magazine