Slechter horen hoort bij ouder worden

Wat kun je doen tegen slechthorendheid?

Slecht horen
Getty Images

Wat slechter gaan horen, hoort bij het ouder worden. Toch hoeft gehoorverlies niet aan de leeftijd te liggen. Wat kun je doen als je minder hoort dan voorheen?

Hoe vaak komt het voor?

Van de 55-plussers zegt 19 procent minder goed te kunnen horen. Maar wordt het gehoor getest, dan blijkt dat bijna de helft een gesprek niet goed kan volgen als er veel geruis op de achtergrond

Wat zijn de klachten?

Het gehoor neemt geleidelijk af; in het begin merk je daar nauwelijks iets van. Het wordt lastiger om de hoge tonen te onderscheiden. Daardoor worden zachte medeklinkers (m, b, n, f, s, v, w) het eerst slecht verstaanbaar, vooral in rumoerige situaties of galmende ruimtes.

Hoort het bij het ouder worden?

Ja, het gehoor gaat op oudere leeftijd altijd achteruit. Dat kan komen door de veroudering van het gehoororgaan, eerdere blootstelling aan lawaai of eventuele ooraandoeningen in het verleden. Maar gehoorverlies hoeft niet aan de leeftijd te liggen. Bij bijvoorbeeld een zogeheten geleidingsverlies ligt het probleem in het middenoor en niet in het binnenoor, zoals bij ouderdomsslechthorendheid.

Wat als je er niets aan doet?

De ouderdomsslechthorendheid wordt geleidelijk steeds erger. De kwaliteit van leven gaat dan achteruit, vooral op sociaal gebied.

Wat kan de arts doen?

De huisarts kan bepalen in hoeverre het gehoor achteruit is gegaan en of dat door veroudering komt. Meestal is dit laatste het geval. Een hoortoestel kan dan soelaas bieden. De helft van de mensen die geen gesprek met meer dan drie personen kunnen volgen, kan dit beter als ze een hoortoestel dragen. En 90 procent heeft baat bij een hoortoestel in een-op-eengesprekken.

De huisarts kan ook controleren of er een propje oorsmeer in de gehoorgang zit en dit eruit spuiten. Heeft de slechthorendheid een andere oorzaak, zoals de ziekte van Ménière of medicijngebruik, dan kan de arts je doorverwijzen naar een audiciën, kno-arts of audiologisch centrum.

Bron 
  • Plus Magazine