Oorsuizen (tinnitus)

Geluid dat er niet is

Getty Images

Iedereen heeft wel eens last van een constante zoem- en fluittoon in de oren na een luid concert. En zet je mensen in een kamer waar totale stilte heerst, dan zal binnen enkele minuten meer dan 80 procent oorsuizingen ervaren. Waar komt dit geluid vandaan dat er niet is?

Om te begrijpen wat oorsuizen of tinnitus is, moet je eerst inzicht hebben in de werking van het gehoor.

Werking gehoor

Onze oorschelp vangt geluidsgolven op en geleidt ze naar de gehoorgang, waar ze worden versterkt en gaan trommelen op het trommelvlies. Die trillingen worden doorgegeven via de gehoorbeentjes aan een membraan, waarna de beweging zich als een golf voortzet in de vloeistof van het binnenoor.

Daar bevindt zich het slakkenhuis met 15.000 haarcellen. Zij zetten de trillingen om in elektrische signalen, die ze doorgeven aan de gehoorzenuw. Van daaruit belanden ze bij de hersencellen die de elektrische signalen vertalen naar geluid.

Bij tinnitus is er geen externe geluidsbron. Het deel van de hersenen dat instaat voor het bewust worden van geluid, wordt geactiveerd zonder dat er extern geluid is. En dus hoor je een geluid dat er eigenlijk niet is. Dat geluid kan verschillende vormen aannemen: ruisen, fluiten, rinkelen, suizen, brommen, hoge of lage tonen, continu of onderbroken, samen met de hartslag, luid of stiller.

Uitval gehoor

Oorsuizen of tinnitus kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan je ernstig oorsuizen krijgen langs één kant als je gehoor aan die zijde plotseling of geleidelijk uitvalt.

Een andere oorzaak is lawaai. Lawaai beschadigt de haarcellen die de geluidsgolven moeten omzetten in elektrische signalen. Doordat het signaal naar de hersenen wegvalt of verandert, raken de hersencelletjes die instaan voor het vertalen naar geluid verstoord. Ze gaan ongecontroleerd werken en geven een geluidsgewaarwording die 'klinkt' als oorsuizen.

Ouder worden

Ook veroudering kan een oorzaak zijn van oorsuizen. De haarcellen die instaan voor de hoge tonen verouderen sneller dan de haarcellen die instaan voor de lage. Als de hersenen geen informatie meer krijgen over hoge tonen, gaan de lage ook de hoge aansturen. Daardoor krijgt die hersenzone verkeerde informatie. En zo ontstaat er geluid dat er niet is, oorsuizen dus.

Gehoorverlies

Onderzoek toont aan dat meer dan 50 procent van alle mensen met tinnitus ook gehoorverlies hebben door een aandoening van het binnenoor. In deze gevallen is een behandeling met hoortoestellen vaak de eerste stap op weg naar verlichting van de symptomen. Ze compenseren het gehoorverlies waardoor het voor de drager mogelijk wordt om zich te concentreren op externe geluiden in plaats van interne.

Als de tinnitus niet met een hoortoestel onder controle te brengen is, is een combinatie van hoortoestel en noiser een oplossing. Een extra voordeel van deze toestellen is dat ze als hoortoestel kunnen worden gebruikt als de tinnitus afneemt of verdwijnt.

Tinnitus Retraining Therapy

Tinnitus Retraining Therapy kan misschien uitkomst bieden. Je leert dan aan iets anders te denken en kunt het oorsuizen zo proberen te negeren. Omgevingsgeluid kan de last van het oorsuizen ook helpen verlichten.

Een andere optie is een elektronisch oorimplantaat. Dat kan bij mensen met eenzijdige tinnitus, die gepaard gaat met doofheid aan die kant. Met het oorimplantaat daalt de luidheid van het oorsuizen met 80 procent. Daardoor verbetert de levenskwaliteit aanzienlijk.

Auteur