Als je partner kanker heeft

Hoe ga je daarmee om?

Getty Images

Wat verandert er in je leven als je partner kanker heeft? Je wilt je partner zo goed mogelijk ondersteunen, maar hoe pak je dat het beste aan? En waar kun je als partner terecht met je problemen en gevoelens?

Kanker heeft niemand alleen, wordt wel gezegd. Alle aandacht gaat uiteraard naar de patiënt, wiens leven na het vernemen van het onheilsbericht op z'n kop staat.

Maar dat geldt ook voor het leven van de partner. Die voelt zich aanvankelijk in een soort 'heiligenrol vol opofferingsgezindheid' gedrongen, schrijft Gerard Kind in het boek 'Tot hier zijn wij gekomen'. Zijn partner heeft kanker. Maar hij komt er al snel achter dat hij helemaal niet geschikt is voor de heiligenrol. Hij is wanhopig en heeft het gevoel ernstig te falen.[ITEMADVERTORIAL]

Verwachtingen

Het Helen Dowlinginstituut begeleidt mensen met kanker en hun geliefden. Een belangrijk advies van het instituut aan geliefden van de patiënt is dat zij geen grote verwachtingen moeten hebben over de mogelijkheden om de patiënt te helpen.

Verwachtingen dragen alleen maar bij aan het gevoel van onmacht, dat partners vaak al hebben. Luisteren en aandacht hebben voor de ander is al heel belangrijk, stelt het instituut. Partners moeten proberen de gevoelens van de ander te accepteren en niet te veroordelen.

Omdat de ziekte alle aandacht vraagt, kunnen de relaties tussen partner of in het gezin onder grote spanning komen te staan. Als de één in het ziekenhuis ligt of thuis verblijft, kan het zijn dat de ander heel wat bordjes in de lucht moet houden: werk, huishouden, kinderen, zorg voor de patiënt of geregeld het ziekenhuis bezoeken.

Liefde onder druk

Na verloop van tijd kunnen al die inspanningen te zwaar worden. Familie en vrienden richten hun medeleven op de patiënt, terwijl de overbelaste partner ook verwikkeld is in een strijd tegen onzekerheid, verdriet, onmacht en vermoeidheid.

De onderlinge liefde kan onder grote druk komen te staan, omdat de zieke en de gezonde partner beiden het gevoel kunnen hebben niet begrepen te worden. Ze kunnen heel verschillend reageren op de ontstane ellendige situatie. Soms richten partners hun gevoel van onmacht en hun woede over de ziekte op elkaar.

Als de relatie tijdens of na de ziekte ontspoort, kan professionele begeleiding noodzakelijk zijn. Reden waarom het Helen Downinginstituut onder meer speciale relatietherapieën heeft ontwikkeld.

De ziekte kan partners ook juist dichter bij elkaar brengen en de liefde verdiepen. Of de relatie nu goed is of onder druk staat, in alle gevallen geldt dat eerlijke communicatie en wederzijds begrip tussen partners onontbeerlijk zijn.

Nieuwe balans

Psychotherapeut Bert Vedder van het Helen Downinginstituut zegt het hoopvol te vinden dat mensen door alle angst en pijn heen toch vaak in staat blijken om een nieuwe balans in hun bestaan te vinden.

Professor Irma Verdonck, bijzonder hoogleraar Leven met kanker, stelde in de zomer van 2010 na enquêtes onder patiëten een lijst op met de 'tien grootste voordelen van kanker'.

Verdonck zegt kanker zeker niet te willen zien als een 'verrijking' van het leven, maar wil toch ook aandacht besteden aan de mogelijke positieve ervaringen. 'Persoonlijke groei' werd genoemd als belangrijkste winstpunt. 'Relaties met anderen' en 'verbondenheid' staan ook in de top-10 van voordelen.

Lotgenoten en begeleiders

Voor partners en andere naasten kan het contact met begeleiders en lotgenoten een verlichting betekenen in een moeilijke tijd. Er zijn centra voor psychosociale hulp, inloophuizen voor patiënten en partners, steunpunten voor mantelzorgers en patiëntenverenigingen. Op Kanker.nl vind je een overzicht van al deze organisaties.

Bron 
  • VU medisch centrum
  • Levenmetkanker
  • Helen Dowling Instituut