5 vragen over... koorts bij kinderen

Wanneer moet ik me bij koorts ongerust maken?

Getty Images

Je kind heeft koorts. Wat nu? Geef je het paracetamol? En mag je eigenlijk naar buiten met koorts? Kinderarts Herman van Tinteren geeft antwoord op vijf veelgestelde vragen.

1. Is het beter om bij koorts wel of juist geen koortsverlagende middelen zoals paracetamol te geven?

Over het algemeen is er geen bezwaar tegen het geven van paracetamol. Het kind zal zich er beter door voelen. Artsen houden er als ze het weten bij de beoordeling van de toestand van een kind wel rekening mee dat je paracetamol hebt gegeven. Acetylsalicylzuur (Aspirine®, Aspro®) mag aan kinderen met koorts niet worden gegeven.

2. Waar komt het advies vandaan om kinderen met koorts niet te dik te kleden?

Jonge kinderen, maar vooral ook baby's kunnen hun temperatuur slecht goed zelf regelen. Wanneer kinderen koorts hebben en te warm worden gekleed kan hun lichaamstemperatuur flink oplopen. Door ze luchtig te kleden en niet te dik in te pakken blijft de temperatuur hopelijk binnen de perken.

3. Wanneer heeft mijn kind het risico op een koortsstuip?

Koortsstuipen ontstaan bij kinderen die daarvoor op de een of andere wijze gevoelig zijn. De stuip kan bij aanhoudend hoge koorts optreden, maar ook al als er een stijging optreedt van bijvoorbeeld 37,8 naar 38,4 . Koortsstuipen komen met name voor rond anderhalf jaar. Onder zes maanden en boven zes jaar zie je ze niet meer.

4. Wanneer moet ik me bij koorts ongerust maken?

De toestand van een kind blijft altijd de belangrijkste graadmeter om in de gaten te houden. Koorts is een uiting van een infectie. Hoe ziek je kind daarbij wordt, is af te lezen uit zijn gedrag en verschijnselen zoals ze hierboven staan. De koorts op zichzelf is wel belangrijk om te vervolgen, maar is niet doorslaggevend bij de beoordeling van het ziek zijn.

5. Mag mijn kind naar buiten als het koorts heeft?

De koorts alleen is geen reden om binnen te blijven. Waarschijnlijk heeft je kind nu echter toch niet zoveel zin om naar buiten te gaan omdat het zich ziek voelt. Het is meer de algehele toestand bij het ziek zijn die bepaalt of je kind binnen zal blijven.

Herman van Tinteren van Tinteren is kinderarts, niet praktiserend. Hij werkte 33 jaar als algemeen kinderarts in ziekenhuis Tergooi.

 

Auteur