Help! Een medische keuring

Wat je kunt verwachten

Getty Images

Acceptatiekeuringen voor verzekeringsmaatschappijen, bedrijfskeuringen en medische aanstellingskeuringen: het zijn allemaal vormen van medische keuringen. Maar wat gebeurt er bij een medische keuring? En wanneer kun je gekeurd worden?

Alle vragen en onderzoeken die gericht zijn op je lichamelijke gezondheid maken deel uit van een medische keuring. Het gaat niet alleen om medisch onderzoek door een arts. Ook mondelinge vragen, vragenformulieren of een gezondheidsverklaring horen soms bij een medische keuring.

Soorten medische keuringen

Er zijn verschillende vormen van medische keuringen. Bijna allemaal onderga je ze vrijwillig. De meeste keuringsbedrijven voeren vooral periodieke bedrijfskeuringen en acceptatiekeuringen voor verzekeringsmaatschappijen uit. Bijvoorbeeld als iemand een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een hypotheek wil afsluiten.

Werknemers kunnen hier vrijwillig aan meedoen; werknemers bieden de periodieke keuringen meestal aan. Als particulier is het ook mogelijk een totale medische keuring aan te vragen. Veel mensen vinden het fijn om minimaal één keer in hun leven een totale keuring te laten doen om zo van zichzelf te weten te komen hoe gezond ze zijn.

Het onderzoek

De verschillende medische keuringen worden op een zelfde manier uitgevoerd. Ze bestaan altijd uit twee delen: een vragenlijst en een lichamelijk onderzoek. In de vragenlijst staan vragen als "Voel je je gezond?" en "Wanneer ben je voor het laatst bij je huisarts geweest?". Ook medicijngebruik en de eventuele sterkte van je bril of lenzen moeten genoteerd worden.

Tijdens het lichamelijk onderzoek word je als patiënt letterlijk van top tot teen onderzocht. Als 'gekeurde' dien je je hiervoor uit te kleden zodat het hele lichaam onderzocht kan worden. Daarnaast test de keuringsarts het bloed van de patiënt. De arts kijkt naar het suiker- en cholesterolgehalte en vaak wordt het bloed getest op HIV. In de urine kijkt de arts naar het eiwit- en suikergehalte.

Naar aanleiding van de vragenlijst of op aanvraag van de patiënt kan de test uitgebreid worden. De arts kan enkele oog- en gehoortesten doen. Ook kan op verzoek een longonderzoek gedaan worden en is het mogelijk een hartfilmpje te maken.

Ook op psychisch vlak kun je gekeurd worden. Dit is voor sommige banen van belang, bijvoorbeeld bij de politie, als verpleegkundige of andere emotioneel zware beroepen. Ook voor verzekeringen kan de psychische gesteldheid onderdeel uitmaken van de keuring.

Waar word je gekeurd?

In Nederland bestaan veel verschillende keuringsbedrijven. Sommige nemen voornamelijk keuringen aan van verzekeringsmaatschappijen, anderen alleen van particulieren. De meeste bedrijven voeren alle vormen van medische keuringen uit. Het onderzoek vindt dan ook plaats bij het keuringsbedrijf zelf. Sommige bedrijven bieden aan om bij de cliënt thuis te komen.

Arbeidsongeschiktheid

Bij de aanvraag van een WIA-uitkering is een medische keuring verplicht. Deze keuring gebeurt bij het UWV. De arts bepaalt aan de hand van deze keuring de mate van arbeidsongeschiktheid. Ook bepaalt de arts of en wanneer de aanvrager opnieuw gekeurd moet worden.

Aanstellingskeuring

De enige verplichte keuring is de medische aanstellingskeuring. Dit is geen hulpmiddel voor werkgevers zodat ze kunnen kiezen voor de meest gezonde sollicitant. De werkgever moet al van plan zijn de werknemer aan te nemen. Het hangt bovendien van de functie af of een sollicitant een medische aanstellingskeuring mag ondergaan. Aanstellingskeuringen vinden plaats in bijvoorbeeld de scheepsbouw en luchtvaart. Anders dan bij de andere keuringsvormen mag alleen een arbo-arts het onderzoek uitvoeren.

Medische keuring bij verzekeringen

Bij het afsluiten van particuliere levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is een keuring verplicht. Met een keuring schat de arts in hoe hoog het risico is van overlijden of arbeidsongeschiktheid van de gekeurde tijdens de verzekeringsperiode. Wanneer je als particulier of zelfstandig ondernemer een (aanvullende) arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten, dan mag de verzekeraar een medische keuring van je vragen. Onder een bepaald verzekerd bedrag (de “vragengrens”) gelden wel beperkingen voor deze keuring. Er mag dan alleen een gezondheidsverklaring van je gevraagd worden.

Sluit je een verzekering af voor minder dan dit bedrag, dan mag tijdens de medische keuring niet gevraagd worden naar:

  • Aanleg voor ernstige onbehandelbare erfelijke ziekten van jezelf of je familie.
  • Resultaten van eventueel eerder verricht erfelijkheidsonderzoek.

Rechten van de gekeurde

Als een werkgever of een verzekeringsbedrijf om een medische keuring vraagt heb je bepaalde rechten. Vooraf moet schriftelijk aan je worden uitgelegd:

  • Waarom je gekeurd wordt
  • Welke vragen men je gaat stellen
  • Welke onderzoeken je eventueel moet ondergaan.

Als niet aan deze voorwaarden is voldaan mag je de keuring weigeren. Vragen die er niet toe doen hoef je niet te beantwoorden. Ook hoef je niet te antwoorden op vragen over je gezondheid als die buiten de medische keuring om worden gesteld.

Geheimhouding

De keuringsarts heeft een geheimhoudingsplicht. Hij moet je gegevens vertrouwelijk behandelen. De keuringsarts mag de werkgever of de verzekeraar niet meer informatie geven dan nodig is. De arts is verplicht de uitslag van de keuring eerst aan jou bekend te maken. Vervolgens kun je beslissen of de arts deze aan anderen door mag geven.

Recht op herkeuring

De uitslag van een keuring kan ongunstig uitvallen. Voldoet deze bijvoorbeeld niet aan de eisen van een verzekeringsmaatschappij dan zal deze je niet willen verzekeren. Bij een nadelige uitslag heb je het recht om je te laten herkeuren door een onafhankelijke arts. De arts voert het onderzoek dan helemaal opnieuw uit. Hiervoor moet je eventueel wel zelf een bijdrage betalen.

Auteur 
  • Redactie