donderdag, 17 juni 2021

Motivatie voor bewegen fluctueert per week

BAARN - Om goede voornemens op het gebied van bewegen vol te houden is motivatie van groot belang. Die motivatie verandert van week tot week, concluderen onderzoekers van de Pennsylvania State University.

Juist die fluctuaties in motivatie bepalen of we wel of niet bewegen, stellen de onderzoekers. Dat maakt ook dat de veranderende motivatie er voor kan zorgen dat iemand zijn goede voornemens niet waarmaakt of volhoudt.

Intenties
Onderzoeker David Conroy bestudeerde samen met zijn collega's 33 studenten gedurende 10 weken. In die periode werden zowel de intenties om te bewegen, als het daadwerkelijke beweeggedrag van de studenten bijgehouden. Hieruit bleek dat bij de meeste deelnemers de motivatie om te sporten per week fluctueerden. Het gedrag hing samen met de motivatie.

De veranderingen in motivatie worden volgens Conroy vooral veroorzaakt door alle andere eisen die aan ons gesteld worden. "De ene week zijn we misschien een beetje ziekjes, de andere week hebben we een deadline." Wat de oorzaak ook is, de dips in motivatie zijn funest. "Hoe constanter iemands intentie is, des te groter is de kans dat hij de intentie ook naleeft", aldus Conroy.

Per week
Dit betekent echter niet dat minder gemotiveerde mensen hun beweegdoelen niet kunnen halen. Zij zullen dit alleen op een andere manier moeten doen. Bijvoorbeeld door het bewegen meer een onderdeel te laten zijn van het dagelijks leven. Volgens Conroy kunnen deze mensen het beste van week tot week bekijken hoe ze hun goede voornemens waarmaken.

Trefwoorden:
Bron(nen):