Misokinesie: als je frustatie voelt bij gefriemel en gewiebel van anderen

Wat is het verschil tussen misofonie en misokinesie?

Friemelen
Getty Images

Een collega die continu wiebelt met zijn voet of de persoon tegenover je in de trein die voortdurend aan zijn vingers friemelt. We storen ons allemaal weleens ergens aan. Maar wat als dit frustratie, woede en zelfs angst oproept? Het kan zijn dat je dan last hebt van misokinesie. Een aandoening die tot voor kort nog vrij onbekend was.

Wat is misokinesie?

Letterlijk betekent misokinesie 'haat tegen beweging'. Wetenschappers die onderzoek hebben gedaan naar de aandoening omschrijven het als en sterke negatieve of emotionele reactie op het zien van kleine en herhalende bewegingen van iemand anders, zoals bijvoorbeeld het wiebelen met een voet.

Wetenschappers ontdekten dat veel mensen gevoelig bleken te zijn voor beweging van anderen: een derde van de ondervraagden gaf aan last te hebben voor het repetitieve, friemelende en wiebelende gedrag van anderen waarmee ze dagelijks werden geconfronteerd.

Wat is het verschil tussen misofonie en misokinesie?

Over misokinesie is nog niet zo heel veel bekend. De afgelopen jaren is er wel steeds meer bekend over een vergelijkbare aandoening: misofonie. Wat het verschil is tussen de twee? Bij misofonie walg je van de geluiden die mensen maken. Zoals bijvoorbeeld smakken tijdens het eten. Bij misokinesie zijn de triggers vaker visueel dan geluidgerelateerd. Volgens onderzoekers gaan beiden aandoeningen soms samen, maar lang niet altijd.

Wat zijn de symptomen van misokinesie?

De symptomen van misokinesie lopen uiteen. Sommige mensen zijn licht gevoelig voor bewegingen als gefriemel, gewiebel of tikken, maar anderen reageren sterker. Zij kampen met emoties zoals angst, woede en frustratie. Hierdoor hebben ze minder plezier in werk, op school of in sociale activiteiten. Sommigen mijden zelfs sociale situaties. Uit het onderzoek bleek dat de negatieve effecten toenemen met de leeftijd. Ouderen meldden meer uitdagingen door de aandoening.

Spiegelneuronen

Er is dus nog weinig bekend, maar er zijn al wel verschillende hypotheses die de aandoening mogelijk verklaren. Eén daarvan is de aanwezigheid van spiegelneuronen. Deze zijn gekoppeld aan empathie. Als je bijvoorbeeld iemand gekwetst ziet worden, kun je zelf ook huiveren. Dit omdat hun pijn wordt weerspiegeld in je eigen hersenen. Dat zorgt ervoor dat je hun emoties ervaart en meeleeft.

Waarschijnlijk is dat bij misokinesie ook het geval. Vaak zijn mensen zenuwachtig of nerveus als ze wiebelen of friemelen. Dus als mensen met misokinesie dit zien, spiegelen ze dat en gaan ze zich ook angstig of nerveus voelen. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of dit ook daadwerkelijk het geval is.

Auteur 
Bron 
  • Nature.com
  • Scientias.nl