Top 5 zorgpolissen voor reumapatiënten

Verzekeraars zonder medische selectie

Getty Images

Reumapatiënten hebben een andere zorgvraag dan gezonde mensen. Het is verstandig hier rekening mee te houden in de zoektocht naar een passende verzekering. Zo is bijverzekeren voor reumapatiënten noodzakelijk. Het Reumafonds selecteerde de top vijf verzekeringen voor Reumapatiënten.

Het Reumafonds heeft samen met vergelijkingssite Verzekeringssite.nl gekeken naar passende ziektekostenverzekeringen voor reumapatiënten. Het gaat dan met name om de mogelijkheid zich te verzekeren voor onbeperkt gebruik van fysiotherapie. Dit jaar is de vergoeding hiervoor uit de basisverzekering gehaald.[ITEMADVERTORIAL]

Fysiotherapie
Van de 2,3 miljoen mensen die leven met reuma (inclusief artrose), heeft 1,1 miljoen zodanig ernstige klachten dat zij gebruik maken van fysiotherapie (TNO, 2010). Gemiddeld bezoeken deze mensen 24 keer per jaar een fysiotherapeut. Om dit volledig vergoed te krijgen, is sinds begin dit jaar een aanvullende verzekering nodig.

Geweigerd
Uit het Meldpunt Fysiotherapie van het Reumafonds is gebleken dat 12 procent van de ondervraagden geweigerd werd toen zij zich wilden bijverzekeren. Vaak moeten mensen een vragenlijst over hun zorggebruik invullen, zoals bijvoorbeeld hoeveel fysiotherapiebehandelingen zij in het afgelopen jaar hebben gehad.

Geen medische selectie
Verzekeringssite.nl heeft in opdracht van het Reumafonds uitgezocht welke zorgverzekeraars geen medische selectie toepassen. Dit is de top 5 van voordeligste pakketten:

• De Goudse Natura Polis + Aanvullende Verzekering Uitgebreid
• Menzis  ZorgVerzorgd + ExtraVerzorgd 3
• OHRA  Zorgverzekering + Extra Uitgebreid
• PNOzorg Basisverzekering + PNO Compleet
• Aevitae  Zorgverzekering Natura (VGZ) + Supervip Pakket

Mensen met reuma gebruiken vaak meer zorg dan alleen fysiotherapie of beweeg-programma's, bijvoorbeeld ook podotherapie of ergotherapie. Deze therapieën worden niet altijd vergoed. Verzekeringssite.nl wijst erop dat mensen goed moeten nalezen wat een specifiek pakket vergoedt aan zorg.

Gecontracteerde en ongecontracteerde zorg
Van de vijf genoemde zorgverzekeraars werken er vier met gecontracteerde en ongecontracteerde zorgverleners. Dit betekent dat je 100 procent van de behandelingen vergoed krijgt als je naar een gecontracteerde fysiotherapeut gaat. De vergoeding kan lager uitvallen als de eigen fysiotherapeut geen contract heeft gesloten met de nieuwe zorgverzekeraar van jouw keuze. PNO-zorg is van deze vijf de enige zorgverzekeraar die geen onderscheid maakt tussen gecontracteerde en ongecontracteerde fysiotherapeuten.

Voor alle vijf zorgverzekeraars geldt dat het ook mogelijk is om een collectiviteitskorting te bedingen.

Fysiotherapie is onmisbaar
Het Reumafonds startte in januari 2012 het Meldpunt Fysiotherapie, om te onderzoeken wat de persoonlijke gevolgen zijn van de bezuinigingsmaatregel om fysiotherapie voor mensen met reuma uit de basisverzekering te halen. Het blijkt dat mensen die hierdoor minder of geen fysiotherapie volgen meer pijn hebben, meer medicijnen gebruiken en vaker afhankelijk zijn van hulp uit hun omgeving.

Lodewijk Ridderbos, algemeen directeur Reumafonds: "We beseffen dat een aanvullende verzekering voor mensen met reuma ook extra kosten met zich meebrengt. Uit ons Meldpunt Fysiotherapie weten we dat die eigen kosten voor 78 procent van de respondenten een grote drempel zijn. Daarom pleiten we ervoor dat fysiotherapie voor mensen met reuma bereikbaar en dus betaalbaar blijft. Daarover gaan we graag in gesprek met minister Schippers."

Auteur 
  • Franca van Dalen