Haptonomie, aanraking tegen klachten

Wat doet een haptonoom of haptotherapeut?

Getty Images

Beoefenaars van haptonomie menen dat iemand op een bepaalde manier aanraken hem of haar helpt om beter om te gaan met klachten. Mensen zouden zich door aanraking bewuster worden van hun gevoelens, waardoor ze zich beter gaan ontwikkelen en diverse problemen beter aankunnen.

De benamingen haptonoom en haptotherapeut worden in de volksmond door elkaar gebruikt. Sommige beoefenaars van haptonomie zien een haptotherapeut als iemand die de opleiding haptotherapeut succesvol afgerond heeft. Een haptonoom is volgens hen meer iemand die gebruik maakt van haptonomie. Ook sommige (para)medici, zoals verpleegkundigen en fysiotherapeuten, maken gebruik van haptonomie.

Wat kun je verwachten?

Een haptonoom zal eerst met gesprekken proberen inzicht te geven in je klachten. Bij positiebepaling vraagt een haptonoom je om in een bepaalde plek in de ruimte te gaan staan of zitten. Het doel is dat je ervaart hoe je je voelt in bepaalde posities ten opzichte van een ander. Aanraking begint meestal na een behandeling of drie/vier, afhankelijk van wat je zelf aangeeft. Manieren van aanraken die bij haptonomie veel voorkomen: een hand op de knie en een hand op de rug.

Kwaliteit

Er zijn opleidingen tot haptotherapeut en ook opleidingen die bijvoorbeeld opleiden tot haptonomisch counselor. Om te achterhalen of een haptonoom goed geschoold is, kun je terecht bij verschillende beroepsverenigingen. De Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) is de grootste beroepsvereniging. Ook bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), een organisatie voor therapeuten in de psychosociale sector, zijn haptonomen aangesloten. De VVH neemt alleen leden aan die een erkende opleiding tot haptotherapeut succesvol afgerond hebben.

Effectiviteit

Binnen de reguliere geneeskunde vindt men haptonomie nog niet wetenschappelijk bewezen effectief.

Vergoeding

Haptonomie is een alternatieve therapie waarvoor je je aanvullend kunt verzekeren. Hoeveel je vergoed krijgt, hangt sterk af van je zorgpolis. Zorgverzekeraars vergoeden meestal één maximumbedrag voor alle alternatieve therapieën die je kiest, en een maximumbedrag per behandeling. De meeste zorgverzekeraars stellen voor vergoeding als eis dat de alternatieve behandelaar is aangesloten bij een door hen erkende beroepsvereniging.

Tips voor veilig gebruik

Overweeg je haptonomie of een andere alternatieve therapie? Vier tips voor een veilig gebruik:

  • Alternatieve therapieën heten zo, omdat ze volgens de reguliere geneeskunde niet bewezen effectief zijn.
  • Zie alternatieve therapie altijd als aanvulling op reguliere zorg. Niet als vervanging.
  • Informeer de huisarts en overige behandelaars.
  • Besef dat sommige alternatieve therapieën risico’s kunnen inhouden. Dat geldt ook voor reguliere zorg, maar alternatieve therapieën zijn nu eenmaal minder goed onderzocht.
Auteur 
Bron 
  • Plus Magazine