Feiten en fabels over biologisch eten

Is biologisch eten gezonder?

Getty Images

Biologisch is populair. Hoog tijd dus om de feiten en fabels over biologisch eten en gezondheid op een rij te zetten.

1. Biologisch is gezonder

Waar en niet waar. Als je naar de lange termijn kijkt, lijkt dit onbetwist. Immers, een gezonde planeet, daar hebben we allemaal baat bij. Maar directe winst voor je lijf, dat is wat anders. Er zijn meer dan 100 grote studies gedaan en daaruit blijkt dat er in elk geval geen groot verschil is tussen biologisch en normaal voedsel. Voor mooie ontdekkingen, zoals dat je van biologisch eten een beter immuunsysteem krijgt, is maar amper bewijs.

2. Een koe die graast, levert gezondere melk

Waar. Het blijkt dat een koe die lekker in de wei graast, melk geeft met minder verzadigd vet en meer omega-3, CLA vetzuren, vitamine-E en bètacaroteen. Goed dus voor koe en mens. Maar, niet alleen biologische koeien eten gras. 80 procent van de Nederlandse koeien komt meer dan 120 dagen buiten. Voor biologische koeien is dit een eis, daarbij is het dus 100 procent. Overigens is de melk van álle koeien in de winter minder gezond dan in de zomer, want dan staan ook biologische koeien meer binnen.

3. Een dier dat biologisch eet, levert een gezonder product op

Niet waar. Er wordt veel geëxperimenteerd met voer, omdat dit veel invloed heeft op de gezondheid van dieren en mogelijk dus ook op het uiteindelijke product. De kans bestaat dus dat in de toekomst ook diervoeders ontwikkeld worden die echt gezondere producten opleveren. Nu is dit nog niet bewezen voor biologisch voer. Soms geldt zelfs het tegendeel, bijvoorbeeld bij kippen met vrije uitloop naar buiten. Eieren van deze kippen kunnen meer dioxines bevatten. De sector probeert de hoeveelheid dioxines zo laag mogelijk te houden.

4. In biologische producten zoals chips zit minder acrylamide

Soms waar. In bewerkte aardappelproducten, zoals chips en frites, zit acrylamide. Deze stof is bij proefdieren kankerverwekkend gebleken. Bij mensen geldt dit volgens wetenschappers waarschijnlijk ook. Er zijn biologische producenten die echt ingezet hebben op een lager acrylamidegehalte, maar dat geldt ook voor sommige gewone producenten. Bij een test van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) in 2007 bleek er geen groot verschil te zijn tussen biologische producten en gewone producten. Op andere fronten scoren biologische frites en chips vaak wel goed. Bij de ontwikkeling heeft de producent dan niet alleen op het milieu, maar ook op de gezondheid gelet. Er zitten dan minder calorieën en verzadigd vet in dan in doorsnee producten

5. Biologische groente en fruit zijn niet giftig

Waar. Maar, dat geldt volgens het VWA ook voor gewone groente. Er zijn strenge normen voor de resten van bestrijdingsmiddelen die op de groente en fruit mogen zitten. Toch gaat het af en toe mis. Helaas kan dit ook bij een biologisch product gebeuren, omdat niet alle (bacteriële) bestrijdingsmiddelen in die sector verboden zijn. Toch worden bij biologische producten nauwelijks overschrijdingen gevonden. Biologische groente en fruit zouden volgens bepaalde onderzoeken wel wat meer gezonde stoffen, zoals antioxidanten bevatten, maar ook dit is weerlegd door ander onderzoek. Vitaminegehaltes hangen veel meer samen met of een product snel van het land in je kar belandt, in welk seizoen je het koopt, etcetera.

6. Door biologisch te eten, voel je je beter

Misschien waar. Vaak koop je biologische producten ook voor het goede gevoel. De onderzoeken richten zich tot nu toe heel erg op de producten. Zijn bepaalde stoffen op te sporen, wat zijn de verschillen? Op dit moment wordt hier veel onderzoek naar gedaan. Voel je je beter als je biologisch eet? Had je klachten die verminderd zijn nadat je overstapte? Er zijn mensen die hun allergieën zagen verminderen of die zich fitter voelden. Bovendien geldt voor fans van biologisch misschien wel hetzelfde als voor vegetariërs. Vegetariërs blijken uit onderzoek vaak gezonder te eten dan vleeseters. Dit komt volgens sommige wetenschappers vooral omdat zij bewuster kopen, koken en eten. Daar heeft je lijf altijd wat aan. 

Auteur