maandag, 8 augustus 2022

Kun je je ogen zo trainen dat je geen bril meer nodig hebt?

Je gezichtsvermogen verbeteren met de Batesmethode

Goede vraag! In deze rubriek gaat Gezondheidsnet op zoek naar het antwoord op knagende vragen. Deze keer: Kun je je ogen zo trainen dat je geen bril meer nodig hebt?

Zo rond het veertigste levensjaar moet menigeen er toch echt aan geloven: de bril. Er zijn echter ook mensen die ervan overtuigd zijn dat je je ogen zodanig kunt trainen dat je geen bril meer nodig hebt - niet voor veraf, noch voor dichtbij. Hoe zit dat?

Een klein stukje historie om mee te beginnen: begin twintigste eeuw ontwikkelde de Amerikaanse oogarts William Bates zijn zogeheten Batesmethode. Door de juiste kijkgewoontes aan te leren, zou je je gezichtsvermogen kunnen verbeteren, waardoor je na verloop van tijd geen bril meer nodig hebt. Bates ging ervan uit dat vooral stress de zichtkwaliteit veel schade berokkende. De laatste jaren heeft de Batesmethode weer meer aanhangers gekregen, waarschijnlijk mede als gevolg van de toegenomen belangstelling voor alternatieve geneeswijzen.

Bates: geen wetenschappelijk bewijs

In 2009 vroeg Gezondheidsnet diverse deskundigen naar hun mening over de werkzaamheid van de Batesmethode. Daaruit bleek dat de meningen sterk zijn verdeeld. Wetenschappers zien geen heil in de methode, onder meer omdat er tot op heden geen wetenschappelijk bewijs is geleverd. Daarnaast weerleggen zij diverse beweringen van de aanhangers van de Batesmethode met gegevens waarnaar wél wetenschappelijk onderzoek is gedaan. Concluderend kun je zeggen dat de methode vooral werkt voor mensen die er oprecht in geloven - in die zin is het te vergelijken met alternatieve geneeswijzen.

Ontspanning voor je ogen

De Batesmethode gaat er onder meer vanuit dat je je ogen verbetert door dagelijkse ontspanningsoefeningen voor de ogen. Hoewel daar dus geen wetenschappelijk bewijs voor is, is het wel een feit dat het goed voor de ogen is om regelmatig te ontspannen. Ontspanningsoefeningen kunnen er namelijk voor zorgen dat je minder snel last hebt van droge of juist tranende en jeukende ogen. Daarnaast is het goed voor de concentratie: je ogen werken nauw samen met de hersenen en door de ontspanning is het daarna makkelijker je weer te concentreren op waar je mee bezig bent. De meest eenvoudige oefening is deze:

  • Ga zitten met je ellebogen op de tafel of op je bureau.
  • Maak van je handen twee kommetjes en leg deze op je ogen, met de handpalmen ter hoogte van de ogen.
  • Sluit je ogen en blijf zo een paar minuten zitten terwijl je heel rustig in- en uitademt.

Oogspieren trainen?

Wat wél te trainen is, zijn de oogspieren, maar dan hebben we het wel over een specifieke aandoening: convergentiezwakte. Hierbij werken de oogspieren niet goed genoeg samen, waardoor je wazig of dubbel gaat zien wanneer je leest, handwerkt, schrijft of op de computer werkt. Wanneer iemand last heeft van convergentiezwakte, kan het trainen van bepaalde oogspieren helpen. Omdat er verschillende soorten oefeningen voor zijn, elk met hun eigen effecten, is het de oogarts of orthoptist die bepaalt welke oefeningen geschikt zijn. Effect treedt alleen op als iemand de oefeningen ook consequent blijft doen. Andere behandelmethoden voor convergentiezwakte zijn een bril met prismaglazen - niet te verwarren met de leesbril! - of zelfs een operatie.

Kortom…

Nee, het is niet mogelijk om je ogen zodanig te trainen dat je je bril weg kunt gooien. Ontspanningsoefeningen kunnen een minimale verbetering van het zicht opleveren, met de nadruk op kúnnen. Die verbetering zal dan echter zo gering zijn dat het in brilsterkte niet uit zal maken.

Heb jij een goede vraag? Stuur ons een mail.

Bron(nen):