Is het slim om het eigen risico vrijwillig te verhogen?

Meer risico op hogere kosten

Getty Images

De premies van nagenoeg alle zorgverzekeringen zijn dit jaar omhoog gegaan. Dat is een goede reden om te proberen een goedkopere verzekering te vinden. Dat kan door over te stappen, maar het kan ook door bijvoorbeeld het eigen risico vrijwillig te verhogen. Is dat verstandig?

Naast het verplichte eigen risico van 385 euro per jaar kunnen verzekerden ook een vrijwillig eigen risico nemen. Bij de verzekeraars gaat dit in stappen van 100 euro tot maximaal 500 euro. In dat geval is er een eigen risico van 885 euro. Het voordeel van een hoog eigen risico is een lagere premie voor je zorgverzekering. Hoeveel dat voordeel is, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar, maar als vuistregel krijg je als verzekerde ongeveer de helft tot iets meer terug in de vorm van een lagere premie. Een vrijwillig eigen risico van 500 euro betekent dus een jaarpremie die 250 tot 300 euro lager is.

Nadeel

Een hoger eigen risico slaat om in een nadeel zodra er zorgkosten worden gemaakt die hoger zijn dan het verplichte eigen risico plus de besparing. Wie 1000 euro zorgkosten heeft, is aan het einde van de rit 200 tot 250 euro meer kwijt dan zonder hoger eigen risico. Bovendien moet je in het ergste geval 885 euro in één keer overmaken naar de verzekering.

Kortom een hoger eigen risico is alleen verstandig als er geen zorgkosten te verwachten zijn. Vanzelfsprekend heb je dit niet volledig zelf in de hand. Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan de kosten flink opjagen. Maar dat gebeurt zeker niet ieder jaar. Over enkele jaren genomen zal een gezonde verzekerde, die weinig zorg gebruikt, gemiddeld goedkoper uit zijn.

Goed om te weten dat het eigen risico niet geldt voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg.

Auteur