Verstandig overstappen naar een nieuwe zorgverzekering

Getty Images

Het overstapseizoen voor de zorgverzekering begint weer. Tot 31 december kun je de oude zorgverzekering opzeggen en tot eind januari kun je een nieuwe polis afsluiten. Overstappen naar een andere verzekeraar kan lonen.

Iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. De overheid bepaalt de inhoud van de verplichte basisverzekering, die dus bij alle aanbieders gelijk is. De basisverzekering vergoedt de noodzakelijke medische zorg zoals huisarts, ziekenhuis, medicijnen, psychologische hulp, ambulance en spoedeisende zorg in het buitenland (tot maximaal de Nederlandse kosten). Paramedische zorg en hulpmiddelen worden onder voorwaarden vergoed. Op www.zorginstituutnederland.nl en in de polisvoorwaarden staan alle vergoedingen en eventuele voorwaarden, zoals een eigen bijdrage. Verzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering, dus iedereen kan overstappen, ook chronisch zieken.

Veranderingen

Ieder jaar zijn er kleine wijzigingen in de basisverzekering. Zo wordt vanaf 2020 de specialist ouderengeneeskunde vergoed en komt er een logeervergoeding van €75 per nacht bij een aaneengesloten behandeling zonder opname. De korting voor een collectieve zorgverzekering wordt verlaagd van maximaal tien procent naar maximaal vijf procent. Vorig jaar verdween de vergoeding voor paracetamol 1000 mg, vitamine D en calcium uit het basispakket.

Eigen risico

Voor de basisverzekering is er een eigen risico van €385. Dat wil zeggen: de eerste €385 zijn voor eigen rekening. Er geldt geen eigen risico voor onder andere de huisarts, bruikleenartikelen, griepprik voor risicogroepen en wijkverpleging. Het eigen risico is iets anders dan de eigen bijdrage. Een eigen bijdrage betaal je altijd, eigen risico betaal je totdat het bedrag is bereikt. Het is mogelijk het eigen risico vrijwillig te verhogen met maximaal €500. Bij verschillende zorgverzekeraars kun je het eigen risico vooraf gespreid betalen. Afkopen van het eigen risico is niet mogelijk. Een uitzondering hierop zijn enkele gemeenten die inwoners met een minimum-inkomen een collectieve zorgverzekering aanbieden waarin het eigen risico wordt vergoed via een aanvullende verzekering.

Eigen arts kiezen?

Hoewel de inhoud van de basisverzekering bij iedere verzekeraar hetzelfde is, kan niet iedere verzekerde zomaar naar iedere arts of andere zorgverlener stappen. Dat hangt af van het soort zorgverzekering. Bij een restitutieverzekering is er maximale keuzevrijheid en krijg je bij elke zorgaanbieder de volledige rekening vergoed, tenzij het tarief buitensporig hoog is. Als de zorgverzekeraar geen afspraken heeft gemaakt met de zorgverlener, moet je de nota misschien voorschieten. En restitutieverzekering is relatief duur. Ongeveer eenvijfde van de verzekerden heeft een restitutiepolis. Driekwart van de verzekerden heeft een naturapolis. Voor deze polissen sluiten verzekeraars contracten af met zorgverleners. Een verzekerde die naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, moet een deel van de rekening betalen en dat kan tot enorme bedragen oplopen.

Welke zorgverleners gecontracteerd zijn, verschilt niet alleen per verzekeraar, maar ook per polis. Een verzekeraar kan verschillende polissen aanbieden, waarbij voor de goedkoopste polis minder zorgverleners zijn gecontracteerd. De budgetpolis is de voordeligste naturaverzekering met de kleinste keuze aan zorgverleners. Zo waren er in 2019 budgetpolissen die in Maastricht, Groningen, Leeuwarden en Assen GEEN ziekenhuis hadden gecontracteerd. Goed om te weten: spoedeisende hulp wordt ook in een niet-gecontracteerd ziekenhuis volledig vergoed.

Aanvullende verzekering

De basisverzekering dekt de basiszorg. Wie ruimere vergoedingen wil, bijvoorbeeld voor fysiotherapie, kan daarnaast een aanvullende verzekering afsluiten. Deze zijn er van vrij beperkt tot zeer uitgebreid. Een aanvullende verzekering is niet altijd zinvol. Veel vergoedingen gebruik je niet en andere vergoedingen kun je net zo goed zelf betalen. Kijk daarom naar de verstrekkingen in de aanvullende verzekering, streep aan welke je mogelijk nodig hebt en zet dat naast de premie. Dan blijkt of een aanvullende verzekering zinvol is.

Zorgverzekeraars zijn verplicht op hun site de gecontracteerde zorgverleners te vermelden. Elk jaar kunnen er kleine veranderingen zijn. Een gecontracteerde zorgverlener in 2019 hoeft niet ook in 2020 een contract te hebben. Helaas kan het soms lang duren voordat alle contracten gesloten zijn. Bij de doorsnee naturaverzekering is de keuze aan zorgverleners ruimer dan bij de budgetpolis. Om achteraf geen nare financiële verrassingen te krijgen, moet je voordat je overstapt controleren of de gewenste zorgverleners een contract met je zorgverzekering hebben.

Auteur