Wat valt er onder het eigen risico van de zorgverzekering?

Voorkom nare verrassingen

Getty Images

De eerste zorgkosten die mensen maken, betalen ze zelf. Maar wat valt er precies onder het eigen risico? En wanneer betaal je een eigen bijdrage?

Wie gebruikmaakt van zorg, moet in de meeste gevallen de eerste rekeningen zelf betalen door het wettelijk verplichte eigen risico. In 2017 bedraagt dit €385, maar in ruil voor een premieverlaging kun je dit ophogen. Uit onderzoek van zorgverzekeraar VGZ en TNS Nipo blijkt echter dat een op de vijf mensen zorg mijdt vanwege vermeende hoge kosten. Tegelijkertijd is er veel onduidelijkheid over kosten die voor eigen rekening komen. Zo weet een derde van de ondervraagden niet dat de kosten voor de huisarts bijvoorbeeld niet onder het eigen risico vallen.

Daarom zetten we de belangrijkste zaken voor je op een rij. Deze lijst is niet volledig. Twijfel je of de kosten voor bepaalde zorg, medicijnen of hulpmiddelen in 2017 onder het eigen risico vallen? Informeer dan bij de betreffende zorgverlener.

Ook een eigen bijdrage

Naast het eigen risico geldt voor sommige kosten een eigen bijdrage. Dat is belangrijk, want je betaalt beide. Het is dus niet zo dat zaken waarvoor je een eigen bijdrage betaalt, van je eigen risico afgaan. Een voorbeeld. Voor hoortoestellen geldt in 2017 een eigen bijdrage. Stel dat je een hoortoestel koopt van €750, daarvoor betaal je de eigen bijdrage van: 25 procent van €750 = €187,50 + het eigen risico van € 385 = €572,50. Je krijgt vergoed: €177,50.

Je betaalt het eigen risico een keer per jaar, maar voor de eigen bijdrage geldt deze beperking niet.

Nare verrassing

Zorgverzekeraars mogen het eigen risico tot vijf jaar na ontvangst van de rekening op hun klanten verhalen. Ook als ze zijn overgestapt naar een andere maatschappij. Zo lang duurt het meestal niet, maar de rekening voor het eigen risico komt wel vaak als een nare verrassing aan het einde van het jaar. Steeds meer verzekeraars bieden inmiddels de mogelijkheid om gespreid te betalen. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de voowaarden.

Alsnog overstappen

Sommige aanvullende verzekeringen bieden een (gedeeltelijke) vergoeding voor de kosten die onder de eigen bijdrage vallen. Overweeg je over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Dat kan alleen nog als je je vorige polis hebt opgezegd voor 1 januari 2017. Je hebt in dat geval tot 1 februari de tijd om een andere zorgverzekeraar uit te kiezen.

Wat valt niet onder het eigen risico?

 • Bezoek aan de huisarts of huisartsenpost
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Zorg voor jongeren onder de 18 jaar
 • Zorg vanuit de Wet langdurige Zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Griepprik voor 60-plussers
 • Zorg die door aanvullende verzekering vergoed wordt, bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen of extra behandelingen voor fysiotherapeut

Wat valt wel onder het eigen risico?

 • Medicijnen
 • Bloedprikken
 • Ambulancevervoer
 • Ziekenhuisopnames
 • Ziekenhuisoperaties

Er geldt een eigen bijdrage voor:

Bepaalde geneesmiddelen > verschilt (informeer bij je apotheker of kijk op medicijnkosten.nl)
Hoortoestellen / kunstgebitten > 25 procent van de kosten
Orthopedische schoenen > €136,50 per paar
Overige hulpmiddelen > verschilt (informeer bij de verstrekker of kijk op hulpmiddelenwijzer.nl)
Pruiken > alle kosten boven de €418,50
Ziektevervoer > €98 per jaar

Nieuw in 2017:
 

Eerstelijnsverblijf

Je hebt recht op eerstelijns medisch noodzakelijk verblijf als je tijdelijk niet thuis kunt wonen, maar je niet naar het ziekenhuis of een zorginstelling hoeft voor een medisch specialistische behandeling. Het eerstelijnsverblijf omvat de noodzakelijke verpleging, verzorging en/of paramedische zorg. Eerstelijnsverblijf mag plaatsvinden in een instelling waar de zorg onder verantwoordelijkheid van een arts valt. Zoals een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. Eerstelijnsverblijf is ook voor mensen die zorg nodig hebben in de laatste levensfase als het niet meer verantwoord is deze zorg thuis te verlenen.

Oefentherapie voor de behandeling van etalagebenen

Je krijgt in 2017 een vergoeding voor oefentherapie (looptraining) voor perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (ook wel etalagebenen genoemd) vanuit de basisverzekering. Je hebt vanaf de eerste behandeling recht op deze zorg tot maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.

Medisch specialistische zorg of extra plastische chirurgie
 

Je krijgt in 2017 voor plastische chirurgie ook een vergoeding uit de basisverzekering voor:

 • Een borstprothese bij het ontbreken van borstvorming (agenesie/aplasie van de borst) bij vrouwen en bij man-vrouw transgenders.
 • Een bovenooglidcorrectie wanneer je zicht ernstig is beperkt door verworven verslapping of verlamming van de bovenoogleden.
 • Een medisch noodzakelijke besnijdenis (circumcisie).
Auteur 
Bron 
 • Geld & Recht