Allergie door geneesmiddelen

Reactie van het immuunsysteem

Getty Images

Een allergische reactie op geneesmiddelen uit zich meestal in huidverschijnselen met jeuk. Er ontstaat een vlekkerige huiduitslag of galbulten, soms gevolgd door koorts en ziek zijn. Dikke lippen, dikke ogen en benauwdheid door zwelling van het slijmvlies van het strottenhoofd zijn niet uitzonderlijk, maar treden meestal niet op bij de eerste blootstelling.

Van veel reacties op geneesmiddelen staat het niet vast of het om een echte allergie gaat via het immuunsysteem. Het kan namelijk ook gaan om een andere reactie van het medicijn die deze verschijnselen veroorzaakt (overgevoeligheidsreactie).

Antibiotica

Meestal komt bij kinderen de allergische reactie voor na het gebruik van antibiotica of anti-epileptica. Als de arts de allergische reactie kan bewijzen, mag het medicijn geen tweede keer worden gebruikt. Een enkele huiduitslag telt niet mee.

Oorzaken

De echte geneesmiddelallergieën verlopen via het immuunsysteem. Het lichaam herkent het medicijn dan als een vreemde stof. Het immuunsysteem wordt daardoor aangezet tot het op gang brengen van een allergische reactie. Dit is ongeveer 15 procent van alle reacties op medicijnen. De overige reacties verlopen niet via het immuunsysteem: daar is dan ook geen grote kans op herhaling aanwezig.

Diagnose

Het duurt enkele dagen voordat er een allergische reactie op medicijnen ontstaat. Als je kind opnieuw in contact komt met het medicijn kan je wel gelijk een huidreactie of benauwdheid verwachten. Als de arts denkt dat je kind een geneesmiddelallergie heeft, kunnen er bijna nooit laboratoriumonderzoeken worden gedaan om de diagnose vast te stellen. Huidtesten door een dermatoloog kunnen soms wel uitsluitsel geven. De arts weet welke testen er mogelijk zijn om bijvoorbeeld een penicillineallergie vast te stellen.

Behandeling

Als er ernstige huiduitslag ontstaat tijdens bijvoorbeeld een antibioticakuur is het gebruikelijk om het betreffende medicijn te stoppen en over te gaan op een andere soort. In een later stadium kan dan worden onderzocht of er inderdaad sprake is geweest van een echte allergie voor de antibiotica.

Dit artikel is goedgekeurd door Dr. J.M. de Bont, kinderarts-kinderneuroloog in UMC Utrecht.
 

Auteur