Goed nieuws over longziekten in 2018

Minder medicijnen nodig bij COPD

Getty Images

COPD wordt steeds erger? Onderzoek heeft aangetoond dat deze stelling niet klopt. Longarts Frits Franssen vertelt over deze en andere ontwikkelingen op het gebied van longziekten.

Frits Franssen (43) is longarts en medisch coördinator in CIRO, een centrum dat zich toelegt op gespecialiseerde behandelingen voor ­patiënten met chronische longziekten. Hij is gespecialiseerd in chronisch obstructief longlijden (COPD) en long­revalidatie. Hij werkt ook bij het Maastricht UMC+.

Twee derde van de mensen met COPD blijft stabiel

Frits Franssen: “We hebben ontdekt dat COPD niet altijd betekent dat de ziekte steeds ernstiger wordt. Eerst was de diagnose bijna een soort dood­vonnis: je gaat steeds verder achteruit. Nu weten we dat die achteruitgang maar bij een derde deel van de mensen met COPD optreedt. Bij het grootste deel van de mensen blijft de ziekte dus stabiel: hun longfunctie gaat niet versneld achteruit. Nog meer goed nieuws: we hebben ontdekt dat een gezonde leefstijl – afvallen en bewegen – de achteruitgang van de longfunctie ook kan remmen.”

Voordeel voor de patiënt: COPD betekent niet meer dat je steeds ­zieker wordt.

Er wordt steeds meer ­bekend over het verband tussen astma en COPD

Frits Franssen: “We krijgen steeds meer aanwijzingen dat COPD veel vroeger ontstaat dan we dachten. Wie als kind al astma had, heeft een vier keer hogere kans op COPD. We kunnen daar in de behandeling op inspelen. Bijvoorbeeld door kinderen met astma al intensiever te behandelen met medicijnen. En ­natuurlijk door nog meer erop te hameren dat ze niet moeten beginnen met roken. Tegelijkertijd ontdekken we dat COPDpatiënten te vaak pufjes met ontstekingsremmers krijgen, terwijl die niet zinvol zijn als iemand bijna nooit longaanvallen heeft. We kunnen die medicijnen best vaak stoppen, want die geven allerlei bijwerkingen, zoals een grotere kans op longontsteking, blauwe plekken en schimmelinfecties in mond of keel.”

Voordeel voor de patiënt: nieuwe kennis van longziekten zorgt voor een beter afgestemde behandeling van de klachten.

Gemakkelijker ademhalen bij ernstige COPD

Frits Franssen: “Er zijn steeds meer nieuwe technieken voor de behandeling van ernstige COPD. Omdat de uitademing niet goed verloopt, blijft er restlucht achter in de longen. Mensen blazen zichzelf als het ware op en worden daardoor kortademig. In het UMCG in Groningen was er al een doorbraak met ventieltjes die via een relatief kleine ingreep in de luchtwegen kunnen worden geplaatst. Nu zijn er ook behandelingen met thuisbeademing, waardoor mensen met ernstig COPD minder vaak in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen en langer leven.”

Voordeel voor de patiënt: de kwaliteit van leven én de levensverwachting verbeteren bij ernstige COPD.

Tip van Frits Franssen

“Stoppen met roken is het belangrijkst als je COPD hebt. Maar zorg ook voor zo veel mogelijk beweging. En: let op je gewicht. Mensen met COPD zijn óf vaak te mager óf te zwaar. De gouden ­middenweg bewandelen is het beste voor je gezondheid.”

Auteur 
Bron 
  • Plus Magazine