zaterdag, 15 mei 2021

Zelden erfelijkheidsonderzoek bij darmkanker

Hoewel sommige vormen van darmkanker erfelijk zijn, wordt slechts een klein deel van de patiënten doorverwezen naar een genetisch centrum voor verder onderzoek. Dit meldt het Nederlands Tijschrift voor Geneeskunde.

Volgens de onderzoekers van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede kan een vroege vaststelling van de ziekte leiden tot een hogere kans op genezing. Kennis over de erfelijkheid kan helpen bij het opsporen, genezen en zelfs voorkomen van de ziekte.

De onderzoekers menen dat het voor artsen lastig is om erfelijke en niet-erfelijke darmkanker van elkaar te onderscheiden. Maar op dit moment wordt slechts 15,4 procent van de patiënten die in aanmerking komen voor erfelijkheidsonderzoek ook echt doorverwezen. Dit kan volgens de onderzoekers voorkomen worden wanneer artsen een gestructureerde vragenlijst gebruiken.

Elk jaar krijgen 10.000 Nederlanders de diagnose darmkanker. Daarmee is deze ziekte één van de meest voorkomende vormen van kanker. De meeste van patiënten zijn ouder dan vijftig. Wanneer familieleden van een patiënt met de erfelijke vorm zich laten onderzoeken of zij ook erfelijk belast zijn, kan er worden ingegrepen voordat de ziekte zich openbaart.