Scheiden doe je niet alleen

Wat komt er allemaal bij kijken?

Getty Images

Scheiden lijkt steeds gewoner te worden. Dat betekent niet dat het een makkelijke stap is. Als je gaat scheiden, kan dat behoorlijk wat stress en verdriet opleveren. Waar moet je rekening mee houden als je gaat scheiden?

Je scheidt niet alleen op papier, maar ook emotioneel van iemand. Aangezien dat al genoeg energie kost, zetten we wat praktische zaken voor je op een rij.

Communicatie is belangrijk

Voor mannen en vrouwen is de belangrijkste reden om te gaan scheiden dat ze niet meer met elkaar kunnen praten. Communicatie is dus erg belangrijk! Als tweede belangrijke reden wordt genoemd botsende karakters en op de derde plaats staat vreemdgaan.

Het eerste waar je over na moet denken als je definitief besluit om uit elkaar te gaan, is de manier waarop je wilt scheiden. Kies je voor een flitsscheiding, dan wordt je huwelijk omgezet in een geregistreerd partnerschap. Hiervoor hoef je alleen een overeenkomst te tekenen.

Vervolgens wordt dit partnerschap beëindigd met nog een overeenkomst. Teken je ook de tweede overeenkomst, dan ben je officieel uit elkaar.

Voordeel hiervan is dat je niet naar de rechter hoeft en je heel snel gescheiden bent. Vandaar ook de naam flitsscheiding. Het is een handige manier als je het al eens bent over alimentatie, kinderen en de verdeling van jullie vermogen.

In de meeste gevallen wordt toch gekozen voor een echtscheiding via de rechter. Hiervoor heb je een advocaat nodig die namens jullie een verzoek tot scheiden indient. Ondertussen moeten er dan een hoop zaken geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

  • Wat gebeurt er met de woning?
  • Hoeveel alimentatie krijg je of moet je betalen?
  • Hoe wordt de inboedel verdeeld?
  • Wie krijgt de voogdij over de kinderen?
  • Wat wordt er voor omgangsregeling afgesproken?
  • Hoe gaat het met het pensioen?

Mediators

Lukt het jullie zelf helemaal niet om er uit te komen, dan kun je de hulp van een mediator inroepen. Dat is een onafhankelijke derde die jullie kan helpen een middenweg te zoeken. De mediator leidt de gesprekken en probeert een voor beide zo gunstige oplossing te zoeken.

Je kunt kiezen voor een mediator, maar ook de rechter kan helpen het conflict op te lossen. Voordeel van een mediator is dat hij jullie helpt er zonder ruzies uit te komen.

Je kunt een erkend persoon inhuren of iemand die jullie allebei vertrouwen en zich onafhankelijk op kan stellen. Een mediator kan een jurist zijn.

Omgangsregeling

Toch kan het zijn dat je er samen niet uit komt en je partner bezwaar maakt tegen bijvoorbeeld de omgangsregeling met de kinderen. Volgens de wet heeft elk kind recht op omgang met allebei zijn ouders.

In de meeste gevallen gaat het kind naar de moeder en wordt er gezocht naar een omgangsregeling met de vader. Als richtlijn kun je bijvoorbeeld aanhouden dat je kind eens in de twee weken een weekend naar zijn vader gaat. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over de vakanties.

Houd er ook rekening mee dat allebei de ouders recht hebben op informatie over het kind en ook samen het gezag hebben. Beslissingen moeten dus samen worden genomen.

In bijzondere gevallen kan de rechter besluiten dat het beter is dat één ouder het gezag krijgt. Hier moeten dan wel goede redenen voor zijn. Een kind van twaalf jaar kan bijvoorbeeld zelf om wijziging van het gezag vragen.

Als het kind jonger is, bepaalt de rechter of hij die beslissing kan nemen. Ook één van de ouders kan erom vragen. De reden kan zijn dat het kind zelf bij zijn vader wil wonen of nauwelijks contact heeft met zijn moeder.

Alimentatie

Een zeker niet onbelangrijk punt dat goed geregeld moet worden, is de alimentatie. De hoogte van de alimentatie die je krijgt voor de kinderen is afhankelijk van het inkomen van jezelf en je partner en hoeveel kinderen jullie hebben.

In principe betaalt hij alimentatie totdat jullie kind 21 is. Daarbij krijg je zelf ook alimentatie, als je partner tenminste degene is die het meeste verdient. In principe duurt dit twaalf jaar. Als de partner waaraan alimentatie betaald wordt hertrouwt of gaat samenwonen met de nieuwe partner, stopt de betaling.

Als jullie er zelf niet uitkomen, bepaalt de rechter de partneralimentatie. De hoogte wordt vastgesteld aan de hand van het netto inkomen van de betaler en het bedrag dat hij voor zichzelf nodig heeft. Dit wordt de draagkrachtruimte genoemd.

Hierna kijkt de rechter naar wat de alimentatiekrijger nodig heeft. Heeft een huwelijk korter dan vijf jaar geduurd en zijn er geen kinderen, dan duurt de alimentatie zo lang als het huwelijk geduurd heeft.

Het totale inkomen van de man en vrouw moet hetzelfde zijn. Stel de vrouw verdient 1000 euro per maand en de man 2000 euro. De vrouw krijgt dan 500 euro per maand, zodat beide uitkomen op een inkomen van 1500 euro per maand. Als een vrouw zelf voldoende verdient, krijgt ze niets. De alimentatie gebeurt onder aftrek van eigen inkomen.

In de rechtbank

Als dit allemaal geregeld is, kan er een zitting plaatsvinden, maar dat hoeft niet. Zijn er bijvoorbeeld geen kinderen onder de twaalf jaar en zijn de partners het eens over de regelingen, dan is er geen zitting.

In dat geval neemt de rechter een beslissing die op papier naar je advocaat wordt gestuurd. Dit wordt een beschikking genoemd. Al met al kan het hele proces van een scheiding drie maanden tot een jaar in beslag nemen. Hoe lang het duurt, hangt af van hoe je alles regelt.

Auteur