11 vragen over je medisch dossier

Wie heeft toegang tot het LSP?

Getty Images

Als je daar toestemming voor geeft, kunnen bepaalde zorgverleners je medische gegevens inzien. Dat gebeurt via een digitaal netwerk: het Landelijk Schakelpunt. Handig in tijden van nood. Maar wie hebben er eigenlijk toegang tot jouw medische gegevens? En wie niet? Elf vragen over het medisch dossier.

Veel patiënten hebben de vraag al voorgelegd gekregen door hun apotheek of huisarts: "ga je ermee akkoord dat je medische gegevens uitgewisseld worden tussen zorgverleners?" De meesten hebben 'ja' gezegd tegen dit systeem, dat officieel het Landelijk Schakelpunt (LSP) heet. Daardoor kunnen bepaalde zorgverleners inzage krijgen in hun medische gegevens.

1. Om welke medische gegevens gaat het?

De zorgverleners zien een actueel overzicht van de medicijnen die de patiënt gebruikt (afkomstig van de apotheek) en een samenvatting van het huisartsdossier. In dat dossier staan huidige gezondheidsproblemen, medicijnen, allergieën en informatie over de laatste contacten met de huisarts. Word je behandeld door een medisch specialist? Het dossier bij de specialist is níet toegankelijk via het LSP. Specialisten kunnen wel informatie van de apotheek en huisarts opvragen, maar zij kunnen zelf geen gegevens toevoegen.

2. Wat is het voordeel?

Stel: je wordt in het weekend ziek en je eigen huisartsenpraktijk is gesloten. Dan kom je waarschijnlijk bij een onbekende huisarts of specialist terecht, en dat kan lastig zijn bij het verlenen van goede zorg. Daarvoor is het immers belangrijk dat zorgverleners weten hoe het met je gezondheid zit, zodat ze bijvoorbeeld weten dat je allergisch bent voor bepaalde pijnstillers.

3. Wie kunnen mijn gegevens inzien?

(Waarnemend) huisartsen, (ziekenhuis)apothekers en medisch specialisten. Maar alleen als zij zijn aangesloten bij het LSP. In alle gevallen geldt: een zorgverlener mag alleen je medische gegevens bekijken als je bij hem of haar in behandeling bent én als de informatie nodig is om goede zorg te verlenen. Een arts kan dus niet zomaar de gegevens van een kennis opvragen. Verder mogen ze alleen informatie inzien die voor hun eigen werk relevant is. Een waarnemend huisarts kan bijvoorbeeld wel de samenvatting van het huisartsendossier opvragen, maar een apotheker kan dat niet.

4. Hoe zit het in het buitenland?

Artsen en andere zorgverleners in het buitenland kunnen nooit in het LSP. Alleen in Nederland geregistreerde en gevestigde zorgverleners kunnen zich bij het LSP aansluiten.

5. Kunnen zorgverzekeraars mijn medisch dossier inzien?

Nee, zorgverzekeraars hebben geen toegang tot het LSP. Hetzelfde geldt voor bedrijfsartsen, tandartsen, psychologen en fysiotherapeuten. Ook werkgevers hebben geen toegang tot het LSP.

6. Hoe geef ik toestemming om mijn medische gegevens uit te wisselen?

Is de vraag nog niet aan je voorgelegd door je huisarts of apotheek en wil je wel meedoen met het LSP, dan kun je dit zelf bij de huisarts of apotheek aankaarten. Aanmelden kan ook via www.volgjezorg.nl.

7. Ik heb toestemming gegeven, maar ik heb me bedacht. Hoe draai ik het terug?

Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Het benodigde formulier vind je onder andere op www.volgjezorg.nl. Met dit formulier trek je in één keer de toestemming in voor alle zorgverleners die je eerder toestemming gaf.

8. Wat zijn de bezwaren tegen het LSP?

Veel mensen denken dat hun medische gegevens in het LSP worden opgeslagen en dat die informatie door Jan en alleman bekeken kan worden. Maar je medische informatie staat alleen in de computers van je huisarts en apotheek. Het LSP vermeldt uitsluitend je Burgerservicenummer en welke huisarts en apotheek gegevens over je hebben. Het netwerk verbindt vervolgens de computers van zorgverleners aan elkaar en maakt het zo voor artsen en apothekers mogelijk de gegevens te zien.

9. Waarom hoor je vaak kritische geluiden over het LSP?

Medische gegevens zijn privacygevoelig. Zo’n netwerk kan een interessant doelwit zijn voor hackers. Ook bestaat de vrees dat zorgverzekeraars via het netwerk tóch inzage krijgen in medische gegevens van patiënten – en vervolgens patiënten gaan weren van verzekeringen. Anderen vinden dat er onnodig veel privé-informatie beschikbaar komt. De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie vindt dat de privacy voldoende is gewaarborgd. Deze vereniging beheert het LSP en wordt gevormd door de koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten (Ineen), apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ).

10. Kan ik nagaan wie mijn dossier heeft ingezien?

Ja. Via www.volgjezorg.nl kun je een inzage-overzicht aanvragen. Daarin staat welke zorgverleners je gegevens beschikbaar hebben en wie deze hebben opgevraagd.

11. Kan ik bepaalde medische gegevens in het LSP laten afschermen?

Ook dat kan. Je kunt dit bespreken met je huisarts of apotheek.

Auteur 
  • Marte van Santen
Bron 
  • Plus Magazine